Skip til primært indhold

Henvisning af børn og unge

Praktiserende læge, privat praktiserende psykolog, skolepsykolog, sagsbehandler i kommunen eller sygehuslæger kan henvise.

Henvisning via fagpersoner

Følgende fagpersoner og offentlige institutioner kan henvise til psykiatrisk behandling:

 • Praktiserende læger
 • Vagtlæger
 • Praktiserende speciallæger
 • Privat praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri
 • Kommunale misbrugscentre
 • Sygehusafdelinger
 • Kommunale fagpersoner, fra f.eks. sundheds- og socialforvaltninger, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Informationer i en henvisning til udredning og/eller behandling

 • Navn
 • CPR nummer
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Særligt for patienter under 18 år: Navn og adresse på forældremyndighedsindehaver

Det er ønskeligt, at der indhentes samtykke fra forældre til børn under 18 år eller patienter over 18 år til at afdelingen må sende en SMS-påmindelse om tidspunkt for første samtale.

 • Kort aktuel anamnese med objektive fund:
  • Psykopatologisk beskrivelse, herunder beskrivelse
   af aktuelle psykiatriske symptomer
  • Hvorfor ønskes patienten henvist?
 • Undersøgelsesresultater med relevans for aktuelle problemstilling
 • Tidligere psykiatrisk behandling
 • Medicin: Relevant psykiatrisk medicinanamnese. FMK skal være opdateret
 • Misbrug: Oplys om der er misbrug eller ej
 • Kendt allergi
 • Relevante sociale forhold: Familie, skole m.v.

Her beskrives kort diagnostisk mistanke – f.eks. ”XX henvises med henblik på afklaring af ADHD, autisme, depression mv.”

Beskrivelse af barnets/den unges funktionsniveau samt eventuelle ændringer i funktionsniveau, 
f.eks. i forhold til:

 • skole/arbejde
 • daglige gøremål
 • varetagelse af personlig hygiejne
 • funktion i fritiden.

Beskrivelse af søvnen.

Beskrivelse af aktuelle belastninger i skolen, hjemmet mv.

Kort beskrivelse af de tiltag, der allerede er afprøvet og effekten af disse, f.eks.:

 • støtte i skolen
 • placering i specialklasse
 • samtaler med psykolog
 • tilknytning til familieværksted

Kort beskrivelse af familien, socialt mv.

Kort beskrivelse af situationen.

 • Får barnet/den unge medicin?
 • Hvis ja, hvilke præparater? Inkl. naturmedicin
 • Hvis ingen medicin skal det fremgå.

Oplysninger om:

 • Værge
 • Behov for tolk
 • Befordring

Kort sammenfatning af foretagne undersøgelser, testresultater mv.

Bilag

Bilag vedlægges henvisningen:

 • psykologisk undersøgelse
 • pædagogisk observation
 • udtalelse fra skolen og lignende.

Spiseforstyrrelse

Henvisning til udredning for spiseforstyrrelser skal ske via egen læge med oplysninger om de somatiske forhold.

Der skal yderligere angives:

 • Højde, vægt, vægttab - måde vægttabet er fremkaldt (diæt, laxantia, opkastning)
 • Sygdomsvarighed
 • Gynækologisk anamnese (menarche tidspunkt, menstruationsanamnese, prævention)
 • Behandlingsmotivation.
APPFWU01V