Skip til primært indhold

Formål, målgruppe og principper for IPS

I et IPS-forløb arbejder fagpersoner i psykiatri og kommune sammen om et individuelt tilrettelagt forløb til at få borgeren i job eller uddannelse. IPS består af 8 principper.

Formål og målgruppe

Formål med IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) er at hjælpe mennesker med psykisk lidelse i job eller uddannelse. IPS er en evidensbaseret metode til at hjælpe mennesker med svære psykiatriske diagnoser i arbejde eller uddannelse gennem et tværsektorielt samarbejde mellem den kommunale beskæftigelsesindsats og den regionale behandlingspsykiatri.

Den grundlæggende tilgang i IPS er, at enhver person med en svær psykiatrisk diagnose er i stand til at arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, hvis personen er motiveret for at komme i job eller uddannelse og det rigtige job og arbejdsmiljø findes.

Spørgsmål og svar om målgruppen for IPS

Ja. IPS er udviklet til mennesker med alvorlig psykisk sygdom. Borgere kan ikke være for psykisk syge til at deltage i IPS. Alle der gerne vil i job eller uddannelse kan deltage i IPS, hvis de ønsker det.

Ja. Alle der ønsker at arbejde eller at tage en uddannelse kan deltage i IPS indsats. Kandidater bliver ikke ekskluderet grundet f.eks. misbrug, hjemløshed, kriminel baggrund eller andet.

Ja. Til trods for, at de gerne vil arbejde, så vil nogle borgere ikke føle sig klar til at starte i arbejde med det samme. Så arbejder IPS-konsulenten sammen med borgeren på, at borgeren kommer til at se sig selv som klar til at starte i arbejde. Det kan eksempelvis være ved at arbejde med karriereprofilen mv.

IPS - de 8 principper

  • Ingen eksklusion. Alle der ønsker at arbejde kan deltage.
  • Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
  • IPS-indsatsen er integreret med den psykiatriske behandling. Det vil sige, at IPS-konsulenterne arbejder tæt sammen med behandlerne i psykiatrien.
  • Deltagerne modtager vejledning i social- og beskæftigelseslovgivningen.
  • Jobsøgningen starter hurtigt efter opstart i IPS-indsatsen.
  • IPS-konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på deltagernes ønsker om beskæftigelse.
  • Den individualiserede støtte på arbejdspladsen er tidsubegrænset.
  • Indsatsen er baseret på deltagernes ønsker og præferencer. Deltagernes egen selvbestemmelse over deres eget liv understøttes og de spørges løbende ind til deres præferencer.

Kontakt

Maja Kolstrup Hansen

IPS-ambassadør

Administrationen


29 42 55 43
APPFWU01V