Skip til primært indhold

IPS-forløbet - spørgsmål og svar

IPS er for borgere, der modtager offentlig forsørgelse og samtidig er tilknyttet lokalpsykiatrien. IPS-forløbet tilpasses til den enkelte borger. Få svar på ofte stillede spørgsmål om IPS.

Spørgsmål og svar om IPS-forløbet

Når en borger afslutter sin behandling i psykiatrien, kan behandleren udelukkende give generelle råd og vejledning om diagnoser og lignende. En IPS-konsulent kan altså ikke drøfte konkrete borgere med behandlere i psykiatrien, når borgeren er stoppet i behandlingen.

Forløbet er i udgangspunkt tidsubegrænset og støtten forsætter så længe der er behov - også når en borger er startet i job eller uddannelse. Nogle kommuner har dog fastsat grænser for, hvor længe et IPS-forløb kan vare.

Nej, IPS ophører ikke automatisk med det samme på grund af enkelte udeblivelser. Begynder borger at udeblive fra aftaler skal IPS-konsulenten i samarbejde med behandleren forsøge at få kontakt til borgeren. Den opsøgende kontakt stoppes, når det er tydeligt, at borgeren ikke længere ønsker at være med i IPS.

Nej. Jobsøgningen starter hurtigt efter inklusion i IPS. Karriereprofilen er et dynamisk dokument, som aldrig afsluttes. Nye informationer opsamles løbende i karriereprofilen.

Spørgsmål og svar om oplysninger til arbejdsgiver

Nej. Det er op til borger selv at vælge om han eller hun vil oplyse arbejdsgiver om sin psykiske sygdom. I IPS kaldes dette disclosure. IPS-konsulenten skal hjælpe borgeren med at finde frem til fordele og ulemper ved at oplyse arbejdsgiver om sygdommen, uden at give sin egen mening til kende. Borger kan til en hver tid ændre sin beslutning omkring disclosure. Valget omkring disclosure vil have indflydelse på IPS-konsulentens arbejde.

Nej. Det er op til borger selv at vælge, om han eller hun vil oplyse arbejdsgiver om sit misbrug. Valget vil have indflydelse på IPS-konsulentens arbejde. Det gælder eksempelvis, hvis der er fare for eget eller andres helbred. F.eks. en borger der ønsker at være buschauffør, men har et alkoholmisbrug. Her må IPS-konsulenten sige fra.

Nej. Det er op til borger selv at vælge om han eller hun vil oplyse arbejdsgiver om sin straffeattest. Valget vil have indflydelse på IPS-konsulentens arbejde. Anvend evt. arbejdsskemaet ”Ingen ville ansætte mig hvis de vidste”, til at hjælpe borger til at finde frem til udsagn, de kan bruge, når de taler med arbejdsgivere.

APPFWU02V