Skip til primært indhold

Peer-indsatser for at skabe inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Udbredelse og forankring af peer-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner for at skabe inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Beskrivelse af projektet

Satspuljeprojekt, hvor der udvikles metoder til peer-støtte, som kan skabe inklusion og fastholdelse af mennesker med psykiatriske diagnoser på arbejdsmarkedet. Der uddannes og ansættes i projektperioden peer-medarbejdere, som får en central rolle som støtte til mennesker med en psykisk lidelse, der skal i job.

Den peer-ansatte være rollemodel samt brobygger til:

  • Jobcenteret
  • Behandleren i psykiatrien og
  • Arbejdspladsen

I projektperioden uddannes peer-medarbejdere, der er ansat eller ansættes i psykiatrien, kommuner eller på arbejdspladser. Der uddannes ligeledes peer undervisere, således at kommunerne efter projektet er afsluttet selv har kompetencer til uddannelse af peer-medarbejdere.

Aktører

Projektets aktører er:

  • Kommunerne Esbjerg, Fredericia, Vejle og Kolding
  • Region Syddanmark

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Projektet er forankret i PsykInfo Region Syddanmark, der også varetager projektledelsen. Der samarbejdes med Recovery College, Vejle Kommune i forhold til udvikling og gennemførsel kursusforløb for peer-medarbejdere samt kommunale medarbejdere.

Formål

Flere borgere med en psykiatrisk lidelse fastholdes på arbejdsmarkedet i henhold til den fælles sundhedsaftale mellem kommuner samt regionens psykiatriplan er projektets centrale målsætning. Patienter og borgere inkluderes og fastholdes på arbejdsmarkedet via støtte fra en medarbejder ansat i regionen. Projektet har ligeledes til formål at skabe nye veje ift. at udbrede kendskabet og anvendelse af peerstøtte på beskæftigelsesområdet, herunder i kommuner og på arbejdspladser.

Tidshorisont

Projektperioden løber frem til 31. december 2022.

Kontakt

PsykInfo Region Syddanmark


99 44 45 46
APPFWU01V