Skip til primært indhold

Tilbage til skole - tværfaglig indsats

'Tilbage til Skole' er en tværfaglig indsats under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark til familier med børn og unge der har massivt skolefravær.

Målsætning

Den overordnede målsætning for indsatserne i 'Tilbage til Skole’ er at sikre tværfaglig og tværsektoriel bistand til børn og unge, som skal vende tilbage til og fastholdes i stabil skolegang. Indsatsen er tilrettelagt med udgangspunkt i en kognitiv adfærdsterapeutisk teori og metode, When Children Refuse School, som er udviklet i USA af psykologerne Christopher A. Kearney og Anne Marie Albano. Her tages udgangspunkt i en tænkning om skolefravær ud fra 4 forskellige årsager og/eller bagvedliggende funktioner.

Tværfaglig indsats i Sydjylland

Kontakt

Lone Højgaard Petersen

Sundhedsplejerske/Koordinator


21 59 91 10

Læs mere i pjece om 'Tilbage til skole' Sydjylland.

Når en elev ikke kommer i skole

Spørgeguide til anvendelse under afklaringsdelen:

Arbejdsskemaerne er fra bogen 'Kognitiv terapi – nyeste udvikling' fra Hans Reitzels forlag 2012. Skemasektionen er redigeret af Mikkel Arendt, Nicole K. Rosenberg og Merete M. Mørch. Sidetallene vil derfor ikke være helt identiske med det tal, som Inspirationskataloget refererer til (fra 2005).

Forældrepjece:

Tværfaglig indsats på Fyn

Læs mere i pjece om 'Tilbage til Skole' Odense.

Kontakt

Hanne Holm

Socialrådgiver

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense


40 19 80 78

Nini Engbo

Psykolog

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense


40 19 80 78
APPFWU01V