Skip til primært indhold

Samlet plan for de særlige pladser

Alle borgere, der har ophold på de særlige pladser, skal have en samlet plan.

Samlet plan

Den samlede plan er et supplement til de allerede eksisterende planer og skal indeholde elementerne fra:

  • Handleplaner efter § 141 i lov om social service.
  • Behandlingsplaner efter § 3, stk. 1. i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
  • Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner efter § 13 a og § 13 b i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
  • Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og eventuelt et samtidigt misbrug.
  • Handleplaner udarbejdet af Kriminalforsorgen for retspsykiatriske patienter.

Det er kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune, som har ansvaret for, at der findes en samlet plan. Overlægen og personalet fra afdelingen med de særlige pladser skal samarbejde med handlekommunen om den samlede plan og det videre forløb.

Arbejdet med den samlede plan skal påbegyndes senest fire hverdage efter opholdets påbegyndelse og skal foreligge senest 10 hverdage efter opholdets begyndelse.

Regler om den samlede plan

Reglerne om den samlede plan fremgår af psykiatrilovens § 42 e og i bekendtgørelsen om en samlet plan for patienter med ophold på en særlige plads på psykiatrisk afdeling.

Du kan læse mere om den samlede plan i bekendtgørelsen fra december 2017 her.

APPFWU01V