Skip til primært indhold

Samtykke til de særlige pladser

Indskrivning på de særlige pladser kræver borgerens informerede samtykke.

Informeret samtykke

Borgeren skal give et informeret samtykke til opholdet, jf. sundhedslovens kapitel 5. Endvidere skal borgeren være fyldt 18 år og være habil, så vedkommende selv kan afgive et gyldigt samtykke, jf. psykiatrilovens § 42 a, stk. 2, 1. En pårørende eller en værge kan ikke give samtykke for borgeren.

Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt. Et mundtligt samtykke skal være dokumenteret.

Motivation til samtykke

Hvis borgeren ønsker at se de særlige pladser inden samtykke, kan der i første omgang henvises til videoer som viser, hvordan de særlige pladser er indrettet, og som giver et indblik i mulighederne for aktivitet på afsnittene.

Du finder videopræsentationerne under henholdsvis:

De særlige pladser hjælper også gerne i motivationsarbejdet. Der aftales i det enkelte tilfælde med funktionslederen på afsnittet, hvordan der bedst kan hjælpes. Et eksempel kan være, at personale fra de særlige pladser besøger borgeren for at fortælle nærmere om de særlige pladser og evt. svare på borgerens spørgsmål.

Besøg på afsnittene er i udgangspunktet kun muligt efter, at der foreligger en indstilling fra Visitationsforum om visitation, og kun efter aftale med funktionslederen.

APPFWU01V