Skip til primært indhold

Visitationsforum

Visitationsforum består af både faste og skiftende repræsentanter i Visitionsforum, jf. psykiatrilovens § 42 b, stk. 2. De faste repræsentanter deltager i alle sager i Visitationsforum, mens de skiftende repræsentanter deltager i de konkrete sager, hvori de er involveret.

De faste medlemmer af visitationsforum er:

  • Den socialfaglige konsulent (udpeget af kommunerne).
  • Speciallægen i psykiatri fra den regionale psykiatri.
  • Repræsentanten fra de særlige pladser.

For disse tre repræsentationer gælder, at der er udpeget én gennemgående repræsentant fra hver enhed samt én eller flere suppleanter. Suppleanten deltager, hvis førsterepræsentanten er forhindret.

De skiftende repræsentanter af visitationsforum er:

  • Repræsentanten fra handlekommunen. Repræsentanten fra visiterende myndighed vil være fra den kommune, som anmoder om indstilling til visitation.
  • Den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen (ved retslige patienter underlagt tilsyn fra Kif).
  • Repræsentant fra en anden kommune end handlekommunen, i de tilfælde, hvor en anden kommune end handlekommunen har tilsyn med en mentalt retarderet patient.
APPFWU01V