Skip til primært indhold

Sammen om psykiatri - samarbejdskultur om de mest udsatte og psykisk syge voksne

Sammen om psykiatri er implementering af en samarbejdsstruktur om de mest udsatte og psykisk syge borgere over 20 år. Via en møderække tages 10 komplekse borgersager op, hvor fælles fokus og handlemuligheder skabes med borgerens ønsker og behov i centrum.

Formål

Fælles og mere sammenhængende borgerforløb på tværs af kommune og region er formålet.

Samarbejdet på tværs for fagprofessionelle og mere sammenhæng og fælles tilgang til den enkelte borger bevirker:

 • mere stabilitet
 • færre indlæggelsesdage
 • mindre tvang og
 • kortere og mere sammenhængende forløb.

Aktører


Sammen om psykiatri er et samarbejde i mellem:

 • 22 syddanske kommuner
 • 5 psykiatriske voksenafdelinger samt
 • lokalpsykiatrierne.

I kommunalt regi er det alle instanser borgeren er i kontakt med, dvs. at det både kan være:

 • socialpsykiatri
 • myndighed
 • arbejdsmarked samt
 • misbrug.

I regionalt regi er det sengeafsnit og lokalpsykiatri.

Tidshorisont

Projektet blev igangsat i efteråret 2018 og løber indtil midten af 2022. Pilotprojekt med 3 kommuner blev gennemført fra efterår 2018 til udgangen af 2019. I 2020 og 2021 bliver projektet udrullet til de resterende kommuner og afdelinger i psykiatrien.

APPFWU02V