Skip til primært indhold

Styrket indsats til voksne med spiseforstyrrelse og selvskade - satspuljeprojekt

3-årigt satspuljeprojekt med det formål, at patienter/borgere med en kompliceret spiseforstyrrelse over 18 år skal opleve mere sammenhængende forløb og dermed hurtigere kunne vende tilbage til et hverdagsliv med mestring af symptomer.

Formål

Patienter og borgere med en kompliceret spiseforstyrrelse skal opleve mere sammenhængende forløb og dermed hurtigere kunne vende tilbage til et hverdagsliv med mestring af symptomer. For at opnå dette vil der i forbindelse med projektet blive gennemført et fælles kompetenceudviklingsforløb i mentaliseringsbaseret terapi (MBT). Derudover vil der blive udviklet en ny samarbejdsmodel, der skal gøre overgangene mellem de forskellige aktører bedre set fra et patient og borger perspektiv.

Aktører

Projektets aktører er:

  • Psykiatrien i Region Syddanmark
  • Det specialiserede socialområde i Region Syddanmark
  • Kolding Kommune
  • Sønderborg Kommune
  • Odense Kommune
  • Aabenraa Kommune

Tidshorisont

Projektet blev igangsat i efteråret 2018 og løber indtil afslutningen af 2021.

Kontakt

Maja Kolstrup Hansen

Projektleder

Administrationen


29 42 55 43
APPFWU02V