Skip til primært indhold

Årlig konference for selvmordsforebyggelse d. 6. marts 2024

Deltag i årets konference for selvmordsforebyggelse, der afholdes i Odense onsdag d. 6. marts 2024 kl. 8:30-15:30. Formålet med dagen er at udbrede viden omkring selvmord og selvmordsadfærd. Temaet for dagen er intervention og arbejdet med selvmordsforebyggelse i forskellige kontekster.

Intervention og selvmordsforebyggelse i forskellige kontekster 

Konferencen sigter mod at udbrede nyeste viden inden for det selvmordsforebyggende felt, således at vi sammen kan skabe det bedste fundament og forudsætninger for at arbejde konstruktivt med forebyggelse. I år er fokus for konferencen interventioner og arbejdet med selvmordsforebyggelse i forskellige kontekster. Programmet henvender sig til klinikere, forskere og andre fagpersoner, men alle med interesse for området er velkomne. 

Program

 • 08:30-09:00 Morgenbuffet
 • 09:00-09:15 Velkomst ved Center for Selvmordsforebyggelse, Region Syddanmark
 • 09:15-10.30 "Psykologisk behandling og intervention af unge, voksne og ældre med selvmordsadfærd - kliniske erfaringer fra selvstændig psykologpraksis, psykiatri og tværsektorielt samarbejde" v. Kim Juul Larsen, specialist og privatpraktiserende psykolog og Jan-Henrik Winsløv, specialist og privatpraktiserende psykolog v. Dansk Center for Selvmordsforebyggelse I/S
 • 10.30-10:45 Kaffepause
 • 10:45-12.00 Oplæg fortsætter 
 • 12.00-12.45 Frokost
 • 12.45-13.30 "Unge med svær selvskade og selvmordsadfærd i døgnbehandling" v. Trine Paludan Malver, souschef og chefpsykolog på Holmstrupgaard, socialpsykiatrisk behandlingstilbud
 • 13.30-13.50 Kaffepause
 • 13:50-14.30 "Den selvmordsforebyggende præhospitale indsats" v. Merete Nordentoft, professor og overlæge, Psykiatrisk Center København 
 • 14.30-15.15 "Botilbudsteam Amager, Brobygning mellem psykiatri og bosteder" v. Christina Tuxen, oversygeplejerske og Marlene Nahmensen, projektsygeplejerske 
 • 15.15-15.30 Opsamling på dagen og afslutning v. Center for Selvmordsforebyggelse

Tilmelding

Deltagelse på konferencen er gratis og inkluderer fuld forplejning. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princip. Sidste tilmeldingsfrist er 22. februar 2024.

Tilmelding på Region Syddanmarks kursusplatform Plan2learn

Lokation

Odin Havnepark, Lumbyvej 11F, Mødecenterfabrikken, 5000 Odense C

APPFWU01V