Skip til primært indhold

Medicin som en del af behandlingen

Medicin indgår ofte i behandlingen af psykisk sygdom og kan virke forskelligt samt give bivirkninger. Tal altid med din læge eller behandler før justeringer i din medicin. Find flere informationer om din medicin i dit medicinkort og læs mere om medicin generelt.

Medicin - forskellig virkning og mulig justering

Medicin for psykisk sygdom kan virke forskelligt fra person til person. Du kan derfor opleve, at din behandler justerer medicinen undervejs. Det kan være nødvendigt at afprøve flere forskellige mærker. Medicin tager tid, før det virker. Der kan godt gå flere uger, før du mærker en effekt.

Bivirkninger

Kvalme eller træthed er mulige bivirkninger af medicinen. Bivirkningerne vil som regel aftage, efterhånden som kroppen vænner sig til medicinen. Har du bivirkninger, der varer ved, kan du sammen med din behandler finde det mærke og den dosis, der virker bedst for dig med mindst mulige bivirkninger.

Tal altid med din læge eller behandler, før du ændrer din medicin

Ophør med medicin kan forværre din sygdom eller føre til tilbagefald. Et brat ophør med medicinen kan give symptomer som kvalme og andet ubehag. Din læge eller behandler kan hjælpe dig med at trappe langsomt ud af medicinen.

Læs mere om medicin på Mit sygehus, der også er en app til patienter i forløb

Medicin, virkning og bivirkninger - få mere viden

Mere viden om medicin finder du på disse hjemmesider:

APPFWU02V