Skip til primært indhold

Binge Eating Disorder, BED - et selvhjælpsprogram uden psykologstøtte

Telepsykiatrisk Center har udviklet et online program, som vi tester og evaluerer i 2020. I dette projekt får du mulighed for at arbejde selvstændigt fra din computer. Du kan tilgå programmet, når det passer ind i din hverdag, og du skal ikke bruge tid på transport.

Hvad er BED?

Binge Eating Disorder (BED) - eller på dansk tvangsoverspisningslidelse - er kendetegnet ved hyppige overspisningsanfald, der fører til skyld og skam. Lidelsen er ofte forbundet med stor kropsutilfredshed, lav livskvalitet og svær overvægt, som fører til funktionsnedsættelse og livsstilssygdomme.

BED er endnu ikke en diagnose i WHO’s diagnosemanual, men fra 2022 forventes en opdateret version af diagnosesystemet (ICD), hvor BED anerkendes som en psykisk lidelse i gruppen af spiseforstyrrelser.

BED er anerkendt som psykisk lidelse i det amerikanske diagnosesystem, og vi bruger disse diagnosekriterier i Telepsykiatrisk Center.

Det vurderes, at 40.000-50.000 danskere lider af BED, og de aktuelle behandlingsprogrammer kan ikke efterkomme behovet for hjælp.

Hvorfor prøve et selvhjælpsprogram?

Et selvhjælpsprogram kan være første skridt til at se din BED i øjnene, det kan støtte dig i at reducere dine overspisningsanfald, eller det kan fungere som efterbehandling.

Ofte optræder tvangsoverspisninger i hjemmet, så det kan være en fordel, at behandlingen foregår hjemme.

Der er ingen ventetid på behandling, og programmet er gratis.

Hvad består selvhjælpsprogrammet af?

Selve indholdet i behandlingen er præcis det samme som i vores guidede selvhjælpsprogram. Det vil sige, at der er 10 sessioner med tekst, lyd og opgaver, som skal løses.

Opgaverne handler om at sætte sig et mål for behandlingen, at undersøge sit spisemønster, at etablere regelmæssig spisning, at undersøge sammenhængen mellem tvangsoverspisning, følelser og tanker, at udskifte overspisning med anden aktivitet, at arbejde med egenomsorg, at forebygge tilbagefald samt afsked med spiseforstyrrelsen.

Hvem kan få gavn af programmet?

Pilotprojektet er i første omgang målrettet voksne patienter med let til moderat BED. Men har du sværere eller lettere grader af BED, er du også velkommen til at bruge programmet.

Når du søger om deltagelse, skal du svare på et spørgeskema om typen og hyppigheden af dine overspisninger. Når du har besvaret skemaet, får du svar på, om du passer ind i vores primære målgruppen.

Dog er det vigtigt for os at undersøge, om vi kan udvikle computerprogrammer til alle grader af BED. Så du vil være velkommen til at prøve, om behandlingen kan støtte dig, uanset graden af din BED. Vi bruger din deltagelse til at forske i effekten af programmet.

Hvordan kommer du i gang?

For at blive deltager i pilotprojektet, skal du søge via nedenstående link. Projektet kan optage 400 forsøgspersoner. Hvis projektet viser god effekt af selvhjælpsprogrammet, vil vi søge midler til at kunne optage flere.

Når du klikker på linket, får du adgang til et spørgeskema, som skal udfyldes først. Det tager 10-15 minutter at besvare spørgsmålene. Herefter kan du oprette dig i programmet og med det samme påbegynde behandlingen.

Man kan til enhver tid stoppe behandlingen ved at deaktivere sin profil.

Søg om deltagelse i pilotprojektet ved Telepsykiatrisk Center

Er der nogen, der følger mit forløb?

I selvhjælpsprogrammet er der ikke en behandler, der ser dine besvarelser i programmet eller følger din udvikling. Du har dog mulighed for at tilføje en ven, familiemedlem eller anden støtte, som kan følge med i øvelserne og din udvikling.

Hvis du oplever tekniske problemer med programmet, er der en mailadresse, du kan skrive til.

Der bliver ikke skrevet en journal på dit forløb, og din læge bliver ikke orienteret om, at du bruger vores program. Skulle du opleve en forværring i din tilstand, er det derfor dit eget ansvar at tage kontakt til din læge eller anden behandler.

Du kan eksempelvis opleve frustration og nedsat humør, hvis du oplever, at behandlingen ikke går som ventet. Eller du kan opleve, at du ikke får styr på din tvangsoverspisning, og oplever en forsat stigende vægt. Derudover kan der altid opstå uforudsete belastninger i en behandling.

Findes der andre muligheder for behandling?

Der findes ingen standardbehandling for BED i Danmark, da det først i 2022 vil blive en anerkendt diagnose i det danske sundhedssystem.

Hvad forsker vi i?

Vi undersøger, om behandlingen virker på BED-symptomer, og hvem den bedst kan hjælpe.

Især ser vi på antallet af tvangsoverspisninger, øvrige spiseforstyrrelsessymptomer (fx kropsutilfredshed) samt livskvalitet, depression og Body Mass Index (BMI). Du svarer derfor på nogle spørgsmål i starten og slutningen af forløbet, som vi bruger til at måle, om der er sket en ændring i dine symptomer. Disse resultater bruges også til forskning og videreudvikling af behandlingsprogrammet.

Disse data er fuldt anonyme og bliver udelukkende brugt til forskning. Derudover behandles alle data i overensstemmelse med GDPR, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Hvordan er programmet udviklet?

Programmet er udviklet af forskere, klinikere og teknikere i Telepsykiatrisk Center. Vi har forsøgt at samle al vores viden om BED i ét program, som vi løbende justerer og opdaterer.

Programmet kører på en sikker platform kaldet MindDistrict.

Det er kun forskere i Telepsykiatrisk Center, der får adgang til dine besvarelser.

Kontakt

Mia Beck Lichtenstein

Forskningsleder og lektor, aut. psykolog, ph.d.

Twitter @MiaLichtenstein


24 79 79 43 Læs mere om Mia Beck Lichtenstein på SDU's hjemmeside
APPFWU02V