Skip til primært indhold

Virtual Reality og præsentationsangst - forskningsprojekt

Forskningsprojekt søger deltagere med angst for at præsentere til at undersøge effekten af Virtual Reality på præsentationsangst

Eksponeringsterapi og Virtual Reality

Projektet tager udgangspunkt i eksponeringsterapi, som er en anerkendt behandlingsform for angst lidelser. Gennem eksponeringsterapi vil du som deltager blive eksponeret for angstprovokerende situationer med henblik på at lære at håndtere angsten. Eksponeringsterapi i kombination med VR har i de senere år vist sig som en effektiv behandlingsform, hvor det er nemmere at iscenesætte angstprovokerende scenarier. 

Undersøgelse af to former for VR som behandling mod præsentationsangst

Projektet har til formål at undersøge og sammenligne effekten af to forskellige former for virtual reality (VR) miljøer:

 • VR-miljø optaget med et 360 graders kamera
 • Interaktivt 3D animeret miljø

VR-miljøerne undersøges og sammenlignes ud fra følgende to parametre:

 • Aktivering af angst
 • Følelsen af at være tilstede i VR

Sessionen varer ca. 1 time

Du vil blive indkaldt til en session af ca. 1 times varighed. Sessionen består af en indledende gennemgang af projektet og forsøget. Efterfølgende bliver du tilfældigt fordelt til at afprøve enten den ene eller anden form for VR-scenarie. Du vil blive bedt om at angive din angst før og efter scenariet. Til sidst vil du skulle besvare to korte spørgeskemaer om oplevelsen. Her vil det også være muligt at knytte nogle kommentarer til oplevelsen og eventuelt stille spørgsmål til projektet.

Søg om deltagelse

Du kan søge om deltagelse til Virtual Reality og forskningsprojektet ved at klikke på linket herunder, der fører dig videre til et spørgeskema. 

Søg om deltagelse til forskningsprojektet

Virtual Reality, præsentationsangst og forskningsprojektet

Virtual Reality er et bredere begreb, der dækker over teknologier, som ved brug af lyd og video simulerer en virtuel verden, der kan give en oplevelse af virkelighed. Dette forekommer igennem teknologiens evne til at spille på bl.a. syns- og høresansen. I projektet benyttes primært VR-briller, som er udstyret med 2 små skærme, der reagerer på hovedets bevægelser.

Angst for at præsentere, også kendt som glossofobi, består af en intens angst for: 

 • Præsentationer
 • Holde taler
 • Situationer hvor man er centrum for en forsamling af mennesker

Hos folk med angst for at præsentere udløser de nævnte situationer symptomer såsom:

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Generelt en overvældende følelse af angst.

Lidelsen er tæt beslægtet med præstationsangst, men hvor denne omtaler angst for at skulle præstere, fokuserer angst for at præsentere mere på det at skulle stå foran et publikum.
Angst for at præsentere er ikke en diagnose, men anerkendes som en reel lidelse, der kan have indflydelse på ens livskvalitet.

I arbejdet med behandling af angst er det vigtigt at kunne simulere angstprovokerende situationer for at udfordre patientens frygt og skabe nye responser på angst. Specifikt for VR er det lige så vigtigt, at det føles virkeligt, så man får en følelse af at være til stede i scenariet. I projektet testes to forskellige former for VR, så fordele og ulemper ved hver form afklares. 

Projektet involverer afprøvning af et VR scenarie, hvor man bliver udfordret på ens frygt for at præsentere. Målet er at få en idé om hvor meget man lever sig ind i VR scenariet, og hvorvidt begge former for VR udløser angst i deltagerne.

Vi opfordrer alle med interesse i projektet til at ansøge. Dog håndhæves de formelle krav for deltagelse. For at kunne deltage, skal du:

 • Være over 18 år
 • Være studerende af en eller anden form
 • Bo i Danmark
 • Kunne forstå, læse og tale dansk

Du kan ikke deltage, hvis du:

 • Har et handicap eller sygdom der gør dig ude af stand til at bruge VR udstyr, herunder specifikt VR-briller og kontrollere
 • Lider af en eller flere alvorlige psykiske lidelser, såsom skizofreni, psykose, mani eller bipolar

Opfylder du kravene, skal du udfylde et spørgeskema angående din angst for at præsentere. Du vil blive kontaktet om deltagelse i projektet, såfremt du opfylder kravene.

Du vil som deltager i forskningsprojektet få en fornemmelse af, hvordan VR kan hjælpe dig igennem din præsentationsangst. Samtidig vil du bidrage til ny viden, som kan vise sig at være vital for udviklingen af nye behandlingsmuligheder.

Forsøget vil foregå hos Center for Digital Psykiatri beliggende på Heden 11, 5000, Odense C. Det er derfor et krav, at du som deltager kan møde fysisk på centeret til din session.

Projektet foregår et år frem fra projektets start i oktober 2022, men der er risiko for at ansøgning om deltagelse lukkes tidligere.

Når du ankommer vil du bliver hentet af forsøgslederen, som guider dig hen til vores lydisolerede VR laboratorie, hvor forsøget vil foregå. Selve eksponerings scenariet foregår i VR mens alle spørgeskemaer foregår elektronisk.

Hvis du opfylder kravene til at deltage i studiet, vil du blive bedt om at indtaste dine kontaktoplysninger. Dine indtastede oplysninger behandles og opbevares efter gældende lovgivning og oplysningerne vil kun blive behandlet af fagpersoner, som alle er omfattet af tavshedspligt.

 

Som deltager forbeholder du dig altid retten til at trække dig fra projektet. Ønsker du at trække dig fra projektet, bedes du kontakte Anders Houe Wisnewski på nedenstående kontaktoplysninger. Vælger du at trække dig fra projektet, slettes alle dine oplysninger samt fremtidige aftaler

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte:

Anders Houe Wisnewski

Psykologistuderende

Forskningsenheden, Center for Digital Psykiatri


23 71 16 84
APPFWU02V