Skip til primært indhold

Forskningsprojekt med Virtual Reality til behandling af socialfobi

Telepsykiatrisk Center i Odense gennemfører et videnskabeligt studie om brug af Virtual Reality (VR) til behandling af socialfobi.

Virtual Reality, socialfobi og forskningsprojektet

I Virtual Reality (VR) præsenteres brugeren for bl.a. billeder og lyd, som samlet set giver en oplevelse af at være tilstede i en simuleret verden. I vores forskning bruger vi VR til, at du kan opleve situationer, der kan fremprovokere socialfobi, uden fysisk at være til stede i dem.

Symptomer på socialfobi kan være, hvis du ofte:

  • Spekulerer over, hvad andre tænker om dig, om de tænker dårligt om dig, eller om du bliver til grin.
  • Er bange for at gøre noget forkert og tiltrække dig opmærksomhed.
  • Får det fysisk dårligt, når du er sammen med andre. Det kan være i form af kvalme, ondt/uro i maven, svimmelhed, rødme, sveden eller rysten.
  • Oplever, at dine tanker og bekymringer om f.eks. hvad andre tænker om dig, giver dig arbejdsmæssige og sociale begrænsninger. 

Kognitiv adfærdsterapi anbefales til behandling af angstlidelser som socialfobi. Kognitiv adfærdsterapi er en psykologbehandling, hvor der arbejdes med de tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner, som vedligeholder angsten. En vigtig del af behandlingen er eksponering, som består i en gradvis udfordring af ens angst ved aktivt at opsøge situationer, man frygter eller undgår. Forskning fra udlandet viser, at socialfobi kan behandles i VR.

Vi søger løbende personer med socialfobi til at deltage i vores forskningsprojekter. Forud for deltagelse i projekterne vil du komme til en samtale, hvor det klarlægges, om du har socialfobi.

Som deltager i vores projekter får du viden om socialfobi og mulighed for at arbejde med din socialfobi enten gennem eksponering i VR eller traditionel eksponeringsterapi. Derudover bidrager du til at skabe vigtig ny viden om, hvordan VR-baseret behandling virker, og om den kan tilbydes til andre i fremtiden.

  • Du skal være fyldt 18 år. 
  • Du skal have socialfobi (fobisk angst i sociale situationer) (behøver ikke være diagnosticeret).
  • Du må gerne have lettere former for angst eller depression ud over socialfobi.
  • Du må ikke have svære psykiske lidelser som misbrug, autisme eller psykotiske tilstande.
  • Du skal have NemID og e-boks. 

Hvis du beslutter, at du vil deltage i studiet, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Det er frivilligt at deltage i projektet, og du kan når som helst og uden grund trække dit samtykke tilbage. 

 

Der kan være flere grundt til, at denne type behandling ikke er det bedst behandlingstilbud til dig. Det kan skyldes øvrige psykiske problemer. Hvis det ikke er muligt at opnå behandling hos os, anbefaler vi, at du tager kontakt til din egen læge eller søger alternative tilbud. 

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Virtual Reality og socialfobi

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, om VR kan bidrage til en mere effektiv behandling af socialfobi. Vælger du at deltage i projektet, vil der blive trukket lod om, hvilket af de 3 behandlingsforløb, du skal deltage i.

Behandling i 3 forløb

Behandlingen består i forløb 1 og 2 af 1 ugentlig individuel session med en psykolog i 10 uger. I forløb 3 er det hver anden uge.

Forløb 1: Kognitiv adfærdsterapi

De første sessioner vil blive brugt på, at du sammen med en psykolog får viden om socialfobi, og at I sammen arbejder med tanker og følelser, der er forbundet med lidelsen. Eksponeringen vil bestå af rollespil og støttet eksponering, enten på psykologens kontor eller udenfor, i situationer hvor den sociale angst opstår.

Forløb 2: Kognitiv adfærdsterapi med eksponering i Virtual Reality

De første sessioner vil også her blive brugt på, at du sammen med en psykolog får viden om socialfobi, og at I sammen arbejder med tanker og følelser, der er forbundet med lidelsen. Eksponeringen vil i samarbejde med en psykolog, foregå i en virtuel verden, hvor du bliver eksponeret for situationer, som personer med socialfobi ofte finder vanskelige.

Forløb 3: Afspænding i Virtual Reality

Her vil du arbejde med afspænding og ro i VR. VR situationerne vil ikke dreje sig om din angst men om at opnå indre ro. Du skal f.eks. svømme med delfiner i en virtuel verden. Efter 10 uger med afspændingsforløbet vil du blive tilbudt at fortsætte i et af de første to forløb.

Søg om behandling 

Der er i øjeblikket lukket for tilmelding 

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os:

Per Trads Ørskov

Psykolog, Ph.d.


21 31 77 39
APPFWU01V