Skip til primært indhold

Virtual Reality baseret behandling af socialfobi

Telepsykiatrisk Center i Odense gennemfører et videnskabeligt studie om brug af Virtual Reality (VR) til behandling af socialfobi.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Søg om behandling

Vi optager ikke deltagere i projektet.

Hvad går studiet ud på?

Formålet med studiet er at undersøge, om VR kan bidrage til en mere effektiv behandling af socialfobi. Vælger du at deltage i studiet, vil der blive trukket lod om hvilket af de tre behandlingsforløb, du skal deltage i.

Hvilke behandlingsforløb kan du blive placeret i?

Behandlingen består i forløb 1 og 2 af 1 ugentlig individuel session med en psykolog i 10 uger. I forløb 3 er det hver anden uge.

Forløb 1: Kognitiv adfærdsterapi

De første sessioner vil blive brugt på, at du sammen med en psykolog får viden om socialfobi, og at I sammen arbejder med tanker og følelser, der er forbundet med lidelsen. Eksponeringen vil bestå af rollespil og støttet eksponering, enten på psykologens kontor eller udenfor, i situationer hvor den sociale angst opstår.

Forløb 2: Kognitiv adfærdsterapi med eksponering i Virtual Reality

De første sessioner vil også her blive brugt på, at du sammen med en psykolog får viden om socialfobi, og at I sammen arbejder med tanker og følelser, der er forbundet med lidelsen. Eksponeringen vil i samarbejde med en psykolog, foregå i en virtuel verden, hvor du bliver eksponeret for situationer, som personer med socialfobi ofte finder vanskelige.

Forløb 3: Afspænding i Virtual Reality

Her vil du arbejde med afspænding og ro i VR. VR situationerne vil ikke dreje sig om din angst men om at opnå indre ro. Du skal f.eks. svømme med delfiner i en virtuel verden. Efter 10 uger med afspændingsforløbet vil du blive tilbudt at fortsætte i et af de første to forløb.

Hvem kan få behandlingen?

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have socialfobi (fobisk angst i sociale situationer) (behøver ikke være diagnosticeret).
  • Du må gerne have lettere former for angst eller depression ud over socialfobi.
  • Du må ikke have svære psykiske lidelser som misbrug, autisme eller psykotiske tilstande.
  • Du skal have NemID og e-Boks.

Hvordan behandler vi dine personlige oplysninger?

Hvis du beslutter, at du vil deltage i studiet, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Det er frivilligt at deltage i studiet, og du kan når som helst og uden grund trække dit samtykke tilbage. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, samt studiet og behandlingen i informationsbrochuren.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, samt studiet og behandlingen i informationsbrochuren.

Hvis du vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os:

Per Trads Ørskov

Psykolog, Ph.d., Projektleder


21 31 77 39

Eik Runge

Forskningsassistent


21 80 98 53
APPFWU01V