Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Pakkeforløb til psykiatrien

Fra 1. januar 2013 vil pakkeforløb være et velkendt fænomen i den danske psykiatriske behandling, som den er på det somatiske område i dag.

Danske Regioner vedtog sidst i juni måned ni pakkeforløb, der skal implementeres på samtlige danske psykiatriske afdelinger i løbet af efteråret. Pakkeforløbene er et led i en større plan for psykiatrien, der skal give bedre kvalitet og øge middellevetiden for psykisk syge. Formålet er også en mere ensartet udredning samt større gennemsigtighed for patienter og pårørende.

Det drejer sig om ambulante pakkeforløb på hovedfunktionsniveau inden for det ikke-psykotiske område samt en udredningspakke til patienter med uklare symptomer.

Udover pakkeforløb skal bedre diagnostik og helbredstjek løfte indsatsen.

De ni pakkeforløb
De ni pakkeforløb er: Angst og social fobi, bipolar affektiv sindslidelse, depressiv enkeltepisode, periodisk depression, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion, pakkeforløb for OCD og endelig en udredningspakke.

Flere pakker på vej
Pakkerne er de første af en længere række. Det forventes nemlig, at der kommer pakker på børne- og ungeområdet i løbet af efteråret 2012 og implementeringen vil følge samme model som voksenpakkerne. Herudover forventes der på voksenområdet yderligere en række ambulante pakker samt pakker for de stationære forløb.

Pakkeforløbene implementeres på afdelingerne over en periode på seks måneder, så pakkerne er gældende fra årsskiftet 1. januar 2013.

Mere info
Medarbejderne i Psykiatrien vil få mere info om implementering og om hvordan de konkret skal arbejde med pakkerne i afdelingerne efter sommerferien. 

Læs mere om de enkelte pakkeforløb på Danske Regioners hjemmeside

Baggrund
Danske Regioner udgav i 2011 ”Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling”. I rapporten er der nævnt 5 målsætninger, hvoraf den ene omhandler ensartet udredning og behandling. Det er hensigten, at pakkeforløb skal bidrage til målsætningen. Pakkeforløbene skal samtidig skabe større gennemsigtighed for patienter og pårørende.

Danske Regioner sendte i februar 2012 en række behandlingspakker for det ambulante område i høring. På mødet i Psykiatridirektørkredsen d. 21. juni 2012 blev de ni voksenpakker godkendt.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 9-7-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring