Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

For henvisere

Henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland?

Praktiserende læge, privat praktiserende psykolog, skolepsykolog, sagsbehandler i kommunen eller sygehuslæger kan henvise.

Alle henvisninger skal som minimum indeholde:

 

 

 

Område Krav til indhold
 
Modtager Til hvem/hvad henvises patienten
 
Stamdata Patientens data: Navn, CPR-nr., adresse og tlf.nr.
Særligt for patienter under 18 år: Navn og adresse på forældremyndighedsindehaver.
 
Særlige forhold Oplysninger vedr. værge, behov for tolk og befordring
 
Diagnoser Henvisningsdiagnose
Bi-diagnoser - herunder somatiske diagnoser samt diagnose vedr. misbrug
 
Henvisningsårsag/kliniske oplysninger - Kort aktuel anamnese med objektive fund - hvorfor ønskes patienten henvist?
- Undersøgelsesresultater med relevans for aktuelle problemstilling
- Tidligere psykiatrisk behandling
- Kendte allergier
- Patientens aktuelle medicin (SKAL oplyses - får patienten ingen medicin, skal dette fremgå af henvisningen)
- Oplysninger om evt. misbrug
- Relevante sociale forhold, f.eks. oplysninger om familie/skole
 
Oplysninger om henviser Herunder navn, stilling, adresse og telefonnummer
 

 

 

 

 

 

I øvrigt kan en henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrisk udredning/behandling også indeholde følgende supplerende oplysninger: Skema fra samarbejdsaftalen på det børne- og ungdomspsykiatriske område, 2010.

Henvisning til ambulant behandling: Henvisningen stiles til det respektive ambulatorium i patientens optageområde.

Henvisning til akut indlæggelse: Se under "Akut hjælp" i menuen.

 

Henvisningsskabelon som kan benyttes ved henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland Esbjerg, den bedes sendt via sikkermail i PDF-format.


Siden er sidst opdateret 23-8-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring