Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Målgruppe og formål

Hvilke borgere kan få ophold på de særlige pladser?

Målgruppen for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling er habile borgere over 18 år, som har eller formodes at have en svær psykisk lidelse, og har en udadreagerende adfærd samt særlige sociale problemer, herunder eventuelt misbrug af rusmidler. Endvidere har borgerne ofte flere afbrudte behandlingsforløb samt gentagne indlæggelser.

Du kan se mere om visitationskriterierne under ”Visitationskriterier”.

 

Formålet med opholdet

Formålet med et ophold på de særlige pladser er at stabilisere borgerens helbred, forbedre borgerens evne til at mestre hverdagen, at få nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder samt at forebygge anvendelse af tvang. Formålet fremgår af psykiatrilovens § 42 a, stk. 2.

Målet er at forbedre borgerens livskvalitet, og at borgeren kan vende tilbage til en velfungerende hverdag med et mindre indgribende tilbud end pågældende havde ved indskrivelsen.

Læs hele forløbsbeskrivelsen her

 

Borgeren skal være motiveret for en forandring

For at kunne opnå et godt resultat er det afgørende, at borgeren er motiveret for en forandring og for at tage imod behandlingstilbuddet.


Siden er sidst opdateret 13-10-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring