Skip til primært indhold

Pårørende til et menneske med psykisk sygdom

Den pårørende er typisk den, der er tættest på patienten i hverdagen – fx en ægtefælle eller samlever, familie, en nabo, arbejdsgiver eller en nær ven. Det er patienten, der bestemmer, hvem der skal betragtes som 'nærmeste pårørende'.

Er du tæt på et menneske med psykisk sygdom?

Vær ikke bange for at spørge ind til, hvordan du bedst kan hjælpe.

Du kan finde information om, hvordan du bedst kan støtte op om den syge i psykiatriens patient-app Mit Sygehus

Hjælp ved behov den syge med at søge hjælp

Det kan være voldsomt at opleve en af sine nærmeste i krise, men der er hjælp at hente:

Om dagen kan du tilbyde at tage kontakt til den syges praktiserende læge. Find telefonnummer på sygesikringsbeviset. Aften og nat kan du ringe til vagtlægen:

Vagtlægen


70 11 07 07

Du kan døgnet rundt henvende dig i psykiatrisk akutmodtagelse:

Her finder du siden med kontaktoplysninger for psykiatrisk akutmodtagelse.

Søg hjælp, hvis du har mistanke om, at den syge tænker på at begå selvmord

  • Spørg direkte: 'Tænker du på at begå selvmord?'
  • Forsøg at være neutral og saglig.
  • Hjælp med at sætte ord på det, der er svært.: 'Jeg kan godt forstå, at det gør ondt, at...'
  • Forsøg at vise, at der er andre løsninger, end selvmord.

Hvis du vurderer, at faren for selvmord er overhængende, så undgå så vidt muligt at lade den syge være alene. Søg hjælp. Rådgiverne på Livslinien er vant til at tale om selvmord og selvmordstanker:

Livslinjen

Du kan kontakte livslinjen alle årets dage fra kl. 11-04


70 20 12 01
APPFWU02V