Skip til primært indhold

Administrationen

Administration for psykiatrisygehuset består af 5 funktioner og et direktionssekretariat.

Administrationen

Administrationen er organiseret i 5 funktioner og 1 stab, Direktionssekretariatet. 

Psykiatrisygehusets direktion, sygehusledelsen har til huse på samme adresse som Administrationen.

Kontakt

Administrationen

Lille Grundet Hulvej 25, bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 00

Mere information:
Telefontid mandag - fredag kl. 9-15

Åbningstid mandag - fredag kl. 8-15:30

Administrationschef

Berit Matzen

Administrationschef


99 44 49 01

Direktionssekretariatet

Mette Bess Nielsen

Sekretær for den administrerende sygehusdirektør


92 43 38 42

Vibeke Herborg Thomsen Hviid

Sekretær for den sygeplejefaglige direktør


20 49 62 35

Rikke Brødbæk Bertelsen Wolf

Sekretær for den lægefaglige direktør


20 37 37 21

Sekretariat og Kommunikation

Løser flg. opgaver:

 • Betjening af sygehusledelsen og sekretariatsfunktion for diverse interne udvalg
 • Aktindsigter og klagesager
 • Pressekontakt
 • Intern kommunikation inkl. medarbejderbladet PS!
 • Sociale medier
 • Drift og udvikling af hjemmesider og intranet

Kontakt

John Zola

Sekretariats- og Kommunikationschef


99 44 48 85

Klinisk IT

Løser flg. opgaver:

 • Support til de kliniske afdelinger i psykiatrisygehuset
 • IT-projekter
 • Digitale løsninger
 • Undervisning i kliniske IT systemer
 • Samarbejde med Regional IT samt de øvrige sygehuse i regionen

Kontakt

Flemming Sloth Lauemøller

IT-chef


99 44 49 21

HR

Løser flg. opgaver:

 • Personalejuridisk bistand
 • Løn
 • Forhandling
 • Uddannelse og kurser
 • Ledersparring
 • Rekruttering
 • Koordinering af studerende og elever.

Kontakt

Mads Frederik Skjoldborg Medelbye

HR-chef


20 20 48 47

Kvalitet og Sikkerhed

Kvalitet og Sikkerhed løser bl.a. disse opgaver:

 • Arbejdsmiljø
 • Dataanalyser ud fra patientdata
 • Forbedringsarbejde
 • Patientsikkerhed, analyse af utilsigtede hændelser, patientsikkerhedsrunder
 • Hygiejne
 • Nedbringelse af tvang, blandt andet læringspanel, Safewards, konsulentbistand
 • Psykiatriens Medicinrådgivning
 • Kvalitetssikring og monitorering af kvalitetsmål
 • Forum for kvalitetskoordinatorer og Kvalitetssikringsrådet
 • Registrering i PAS, kvalitet af og indhold i patientregistreringer.

Kontakt konstitueret chef

Berit Matzen

Administrationschef


99 44 49 01

Økonomi og Planlægning

Løser flg. opgaver:

 • Økonomi og regnskab
 • Kvalitet og patientsikkerhed
 • Driftsplanlægning og samarbejde med kommunerne
 • Kvalitet af og indhold i patientregistreringer

Kontakt

Heidi Hougaard

Økonomi- og Planlægningschef


99 44 49 13

Parkering ved Administration, direktion, PsykInfo og CEPI i Vejle

Eksterne gæster, f.eks. samarbejdspartnere og håndværkere (dvs. uden ansættelsesforhold i Region Syddanmark) må ved parkering under 3 timer benytte alle 3 timers parkeringspladserne med p-skive.

Ved parkering over 3 timer må der kun parkeres på personaleparkeringen:

 • parkeringshusets niv. 0-11 på Lille Grundet Hulvej og
 • venstre side af Lille Grundet Hulvej langs skoven, men først efter gangbroen.

Håndværkere kan få særlig tilladelse til at parkere tættere på bygningen. Kontakt Servicesekretariatet på Sygehus Lillebælt, Vejle.

Parkering over 3 timers skal registreres på p-automaterne (tablet) hos Administrationen eller PsykInfo.

Læs mere og se kort over området på Vejle Sygehus' hjemmeside.

Interne gæster, f.eks. kursister, vikarer, studerende, praktikanter og kollegaer fra andre enheder i regionen må kun parkere på personaleparkeringen:

 • parkeringshusets niv. 0-11 på Lille Grundet Hulvej og
 • venstre side af Lille Grundet Hulvej langs skoven, men først efter gangbroen

Parkering skal registreres på p-automaterne (tablet) hos Administrationen eller PsykInfo.

Læs mere og se kort over området på Vejle Sygehus' hjemmeside.

Kursister og studerende m.fl. der deltager i forløb over 1 måneds varighed kan få udleveret p-kort eller få en parkeringstilladelse.

APPFWU02V