Skip til primært indhold

Særlige forhold i forbindelse med brug af forskningsmidler

Særlige forhold, der skal overholdes, når der bruges midler i forbindelse med forskning, bl.a. indkøb af IT-udstyr, brug af gavekort og udarbejdelse af bilag, når der er deltagere i et projekt.

IT-udstyr

Region Syddanmarks indkøbsaftaler skal anvendes. Afvigelse fra anvendelse af indkøbsaftalen i forhold til indkøb af IT-udstyr kan kun ske efter forudgående aftale med Region Syddanmarks IT-afdeling. Dokumentation for aftalen skal foreligge skriftligt og vedhæftes godkendelsen af den pågældende faktura. Betaling af fakturaen kan kun ske såfremt dokumentationen foreligger. 

Alt IT-udstyr, indkøbt for forskningsmidler, tilhører sygehuset. 

Køb af computere

Sygehuset finansierer ikke indkøb af MacBook computere gennem SDU, da hverken Region Syddanmark eller SDU supporterer MacBooks.

Medarbejdere ansat ved én af SDUs institutter og som har en bevilling eller annuum til formålet, kan fortsat købe PC'ere gennem SDU. 

Bilag – bl.a. deltagerbilag

På alle bilag skal der oplyses formålet med udgiften. Afholdes der deltagerudgifter på sygehuset skal der udover oplysning om formål også oplyses om navne og tilhørsforhold på deltagerne. Oplysningerne er en forudsætning for, at deltagerbilag kan godkendes til betaling i afdelingerne.

Honorering af familiemedlemmer

Ansættelse af familiemedlemmer i forskningsprojekter kan som udgangspunkt ikke lade sig gøre. I helt særlige tilfælde kan afvigelse forekomme, men det kræver særskilt forklaring og godkendelse af sygehusledelsen.

APPFWU02V