Skip til primært indhold

Særlige forhold i forbindelse med brug af forskningsmidler

Særlige forhold, der skal overholdes, når der bruges midler i forbindelse med forskning, bl.a. indkøb af IT-udstyr, brug af gavekort og udarbejdelse af bilag, når der er deltagere i et projekt.

IT-udstyr

Regionens indkøbsaftaler skal anvendes. Afvigelse fra anvendelse af indkøbsaftalen i forhold til indkøb af IT-udstyr kan kun ske efter forudgående aftale med Regionens IT-afdeling. Dokumentation for aftalen skal foreligge skriftligt og vedhæftes godkendelsen af den pågældende faktura. Betaling af fakturaen kan kun ske såfremt dokumentationen foreligger. SDU-ansatte kan også benytte sig af SDUs indkøbsaftale.

Alt IT-udstyr, indkøbt for forskningsmidler, tilhører sygehuset. 

Bilag – bl.a. deltagerbilag

På alle bilag skal der oplyses formålet med udgiften. Afholdes der deltagerudgifter på sygehuset skal der udover oplysning om formål også oplyses om navne og tilhørsforhold på deltagerne (kan skrives med tekst i Prisme). Oplysningerne er en forudsætning for, at deltagerbilag kan godkendes til betaling i afdelingerne.

Honorering af familiemedlemmer

Ansættelse af familiemedlemmer i forskningsprojekter kan som udgangspunkt ikke lade sig gøre. I helt særlige tilfælde kan afvigelse forekomme, men det kræver særskilt forklaring og godkendelse af sygehusledelsen.

APPFWU02V