Skip til primært indhold

Forskningsenheder og -centre

Forskning er organiseret i enheder i de psykiatriske afdelinger. Find oplysninger om enkelte forskere og deres forskningsprojekter under forskningsenhederne eller -centrene.

Forskningsnetværk

Psykiatrien har 2 forskningsnetværk, der involverer ansatte fra Institut for Regional Sundhedsforskning.

BRIDGE: Brain Research - Inter Disciplinary Guided Excellence

Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning (CPS)

CPS har til formål at udvikle styrke og igangsætte forskning på tværs af sektorer relateret til psykiatri. Desuden bidrager CPS til at udvikle og forbedre kvaliteten af de sygeplejefaglige og sundhedsfaglige interventioner i tæt samarbejde med borgere, pårørende, professionelle og psykiatriske institutioner i Region Syddanmark.

Det skal ske gennem anvendelsesorienteret og praksisnær forskning og translationel forskning, som kan medvirke til at udvikle og forbedre praksis på baggrund af ny viden og implementering af eksisterende viden.

CPS ønsker at understøtte den regionale psykiatriske forskning på tværs af regionen og i et nært tværfagligt og tværvidenskabeligt samarbejde medvirke til at understøtte eksisterende og nye forskningsmiljøer ved allerede etablerede forskningsområder, forskningsgrupper og netværk.

Organisering

CPS omfatter forskere fra afdelinger i Region Syddanmark med dokumenteret erfaring inden for psykisk sygepleje og sundhedsforskning. Forskerne er ansat i Region Syddanmark og formelt tilknyttet CPS. Derudover er ph.d.-studerende tilknyttet CPS gennem projekter og/eller gennem CPS-aktiviteter.

Kontakt

Frederik Alkier Gildberg

Professor i retspsykiatri og forskningsleder


99 44 81 20
APPFWU02V