Skip til primært indhold

Retspsykiatrisk døgnafsnit P7

P7 er et afsnit for varetægtssurrogerede patienter, hvor retten har bestemt at den varetægtsfængslede skal indlægges på en psykiatrisk afdeling. Som patient på P7 har du ikke udgang og du kan være underlagt brev- og besøgskontrol. 

Aktiviteter

Der er på afdelingen mulighed for motion, både i selve afsnittet, i afsnittets have, og afhængig af patienternes tilstand også i motionsrum og hal. Der er træningskøkken, og forskellige muligheder for spil og samvær. Afsnittet har 2 lukkede, udendørs rygefaciliteter.

Besøgstider

Du må gerne komme på besøg på afsnittet, hvis du er pårørende til en indlagt. Der er ikke faste besøgstider, men du skal aftale dit besøg med personalet senest dagen før. Mange af vores indlagte patienter er underlagt besøgskontrol af retten. Her kan det f.eks. være politiet eller kriminalforsorgen, der skal godkende dit besøg. Nogle patienter kan kun have besøg med overvågning af politi, andre kun med overvågning af personale. Overvågede besøg er almindeligvis begrænset i varighed til ½ time. Hyppigheden kan være begrænset af personaleressourcer i afsnittet og hos politiet.
Afsnittet har mulighed for at tilbyde uovervågede besøg op til 2 gange om ugen, og af højst 1 times varighed.

Udredning og behandling

Under indlæggelsen foretages udredning i forhold til anbefaling om sanktion, såkaldt mentalundersøgelse, og der tilbydes behandling som på andre psykiatriske afdelinger. Der er på afdelingen, udover plejepersonale og læger, ansat fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver og psykolog. Der er mulighed for diætvejledning.

P7 - retspsykiatrisk døgnafsnit


99 44 83 70

Afsnitsledelsen består af:

  • Ledende overlæge Kim Balsløv
  • Konst. oversygeplejerske Liv Betak

Afdelingskoder og lokationsnumre for henvisning

Retspsykiatrisk afsnit i Middelfart

Afdelingskode: 4212660

Lokationsnummer: 5790001354176


APPFWU02V