Skip til primært indhold

Dialog- og klagemuligheder

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du som patient eller pårørende har oplevet noget, som vi kan gøre bedre. Vi kan bruge dine erfaringer til at blive klogere på, hvor og hvordan vi kan forbedre os.

Sådan kan du få os i tale

Du er altid velkommen til at tage en uformel snak med afdelingens personale.Du kan også aftale en samtale med din eller din pårørendes kontaktperson.

Opstår der problemer eller irritation i hverdagen, så kan det ofte hjælpe at få talt om det. Du kan også henvende dig til ledelsen i den afdeling, hvor du - eller din pårørende - er i behandling.

Overvejer du at klage?

Du kan klage over:

  • Den sundhedsfaglige behandling
  • Brud på patientrettigheder
  • Tvangsindgreb i psykiatrien

Denne type klager indsendes digitalt på Borger.dk.
 
Du kan også klage over:

  • Afdelingens serviceniveau, fx personalets opførsel, lokaleforhold, mad, rengøring m.m.

Denne type klage indsendes som sikker post på Borger.dk til sygehusets hovedpostkasse.

Du kan læse mere om klager, erstatning og andre patientrettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside.

Brug for hjælp?

Hos psykiatriens patientvejleder kan du få hjælp til at komme i dialog med os. Du kan også få hjælp til at udforme en klage og sende den ind.

Læs om psykiatriens patientvejleder på Region Syddanmarks hjemmeside.

Når noget går galt

Hvis du oplever, at der bliver begået fejl eller at der er noget, der er lige ved at gå galt, så kan du indberette det, som en utilsigtet hændelse - og være med til at forebygge at det sker igen.

Læs hvordan du indberetter utilsigtede hændelser.

APPFWU01V