Skip til primært indhold

Transport og kørsel til og fra sygehus - befordring

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse. Der er dog nogle undtagelser.

Tilskud / befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling

Regionen yder tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis. Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste offentlige transportmulighed. 

Tilskud til transportudgifter gives, hvis du:

  • Bor mere end 50 km. fra sygehuset og har en samlet billetudgift på mere end 113 kr. tur/retur (2024 takst)
    Afstanden beregnes på www.krak.dk
  • Er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 48 kr. tur/retur (2024 takst).
  • På sygehusets foranledning midlertidigt hjemsendes på weekendophold, kortere ferie eller lignende.
  • Eller i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling.

Vælger du at benytte egen bil i stedet for regionens tilbud om transport, kan du som hovedregel få udbetalt godtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel, med mindre særlig aftale foreligger.

Beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter og indsættes på din NemKonto. Ekspeditionstiden er på op til 8 uger.

Transport til behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark

Hvis du skal til behandling inden for psykiatrien, skal du:

  • Kontakte den behandlingsansvarlige afdeling.
  • Du finder telefonnummer og adresse på forsiden af dit indkaldelsesbrev.

Ansøgning om tilskud eller befordringsgodtgørelse

Sådan søger du befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling:

Klagemuligheder og spørgsmål til afgørelsen om befordring

Hvis du ikke er tilfreds med eller har spørgsmål til afgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan du kontakte den behandlingsansvarlige afdeling for en uddybende forklaring.

Klage over transport og tilskud til transportudgifter

Klage i forbindelse med transport og tilskud til transportudgifter sendes til Styrelsen for Patientklager. Dette skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Du kan også læse mere om befordringsreglerne i Sundhedsloven og via Sundheds- og Ældreministeriet:

APPFWU01V