Skip til primært indhold

Oplysningspligt ved indsamling af informationer

Psykiatrien i Region Syddanmark er ansvarlig for håndteringen af dine personlige oplysninger, når du er patient i en af sygehusets afdelinger.

Personlige oplysninger

Vi har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig, der er relevante for behandlingen.

Det kan f.eks. være:

  • oplysninger fra din læge eller fra andre sundhedspersoner
  • data fra offentlige registre
  • oplysninger fra dine pårørende, kommunen eller dit forsikringsselskab.

Håndtering af persondata

Du har en række rettigheder i forhold til vores håndtering af oplysninger om dig.

Du har bl.a. ret til at:

  • Se oplysningerne
  • Få dem rettet, hvis de ikke er rigtige
  • Få dem slettet
  • Begrænse delingen
  • Klage over vores håndtering af dem

Du kan læse mere om dine rettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside.

APPFWU02V