Skip til primært indhold

Praktiske informationer ved indlæggelse på sengeafsnit

Find praktiske informationer om f.eks. besøgstider, tøj, tolkebistand og trådløst netværk ved indlæggelse.

Besøgstider

Når du som pårørende er på besøg, beder vi om, at du altid viser hensyn og er parat til at forlade patientens stue, når vi udfører behandlings- og plejeopgaver, eller hvis der skal tages andre særlige hensyn.

Påklædning

Som hovedregel har patienter eget tøj på under en indlæggelse. Personalet bærer ikke kitler eller uniformer. Personalet bærer tydelige ID-skilte.

ID-armbånd

Alle patienter, der indlægges på et sengeafsnit skal bære et identifikationsarmbånd med oplysninger om navn og cpr.nr. I forbindelse med forskellige undersøgelser, blodprøver og medicinering har personalet pligt til at tjekke de oplysninger, der står på armbåndet. De har også pligt til at spørge om dit navn og cpr.nr. Det har til formål at forebygge, at der sker fejl.

Børn på besøg

Børn er velkomne, men en psykiatrisk afdeling kan være et uvant sted. Besøg af børn skal aftales specielt og tilrettelægges med den der er kontaktperson for den der skal besøges.

Kæledyr på besøg

Hvis der ønskes besøg af kæledyr, skal dette venligst foregå på udearealerne, af hensyn til andre patienter.

Tolkebistand

Der er mulighed for tolkebistand ved behov i forbindelse med behandlingen. Afdelingen arrangerer tolkebistand.

Trådløst netværk

Søg efter trådløse netværk
Vælg "gaestenet"
Tryk på "log in" i bunden af den sorte tekstside
Vær opmærksom på, at netværket "gaestenet" er et åbent netværk, hvor din tilstedeværelse og aktiviteter kan spores.

Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger

Psykiatriens personale arbejder efter Sundhedslovens bestemmelser og har derfor tavshedspligt. Som hovedregel kan personalet kun videregive oplysninger om en patients tilstand/helbred, hvis patienten har givet sit samtykke til det. Personalet kan altid informere generelt om psykisk sygdom.

Præst på Nordbanen

Har du behov for at tale med en præst i forbindelse med din indlæggelse, er du velkommen til at kontakte denne eller få personalet til at hjælpe dig. Præsten har tavshedspligt.

APPFWU02V