Skip til primært indhold

Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser LUP

LUP er en spørgeskemaundersøgelse, der sætter fokus på oplevelsen hos patienter og pårørende. Den udsendes til et repræsentativt udsnit.

Spørgeskema til patient-og pårørendeoplevelser

Som patient eller pårørende i psykiatrien kan du blive udtaget til LUP, hvor du får udleveret eller tilsendt et spørgeskema. Undersøgelsen er tilrettelagt, så et repræsentativt udsnit af afdelingens patienter og pårørende får tilbud om at deltage.

Retspsykiatri og børne- og ungdomspsykiatrien

Retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien udleverer spørgeskemaer til de patienter og pårørende, der er udtaget til undersøgelsen. Det sker i løbet af efteråret hvert år.

Lokalpsykiatri og sengeafsnit

Lokalpsykiatrien og sengeafsnit for voksne udsender løbende spørgeskemaer. Du modtager spørgeskemaet pr. digital post ca. 1 måned efter din kontakt med psykiatrien.

Oplevelsen er vigtig

Du hjælper psykiatrien med at forbedre behandlingen ved at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Kom derfor gerne med ris, ros og forslag til forbedringer.

Del din oplevelse med os

Vi vil altid gerne høre mere om, hvordan du som patient og pårørende oplever at komme i psykiatrien. Tal derfor gerne med personalet om dine muligheder for at dele dine erfaringer.

Læs mere på DEFACTUMs hjemmeside om den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser (LUP)

APPFWU01V