Skip til primært indhold

Center for Pårørendeinddragelse - CEPI

Center for Pårørendeinddragelse - CEPI er et kompetence- og videnscenter, der indsamler og genererer viden samt understøtter pårørendeinddragelse i den kliniske hverdag i psykiatrien og somatikken bl.a. via forskning og kompetenceudvikling af personalet.

Ensartede tilbud til pårørende i psykiatri og somatik 

Centeret ligger i psykiatrisygehuset og har hidtil haft sit primære fokus på psykiatri. Nu skal centerets tilbud også omfatte de somatiske sygehuse og bidrage til at understøtte mere ensartede tilbud til pårørende. Der er et særligt fokus på regionens børn og unge, som er pårørende til en syg forælder eller søskende - og som i større eller mindre grad kan have behov for en ekstra indsats til at mestre deres situation.

CEPI indsamler og genererer viden om best practice i forhold til pårørendeinddragelse med fokus på både somatik og psykiatri. Der er både fokus på inddragelse af voksne pårørende og på børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende med psykisk eller somatisk sygdom.

Primære opgaver

Centerets opgaver er primært:

 • Generering og indsamling af viden via forskning.
 • Rådgivnings- og undervisningsfunktion for sygehusenes kliniske afdelinger.
 • Understøtte indsatser for børn og unge, som er pårørende.
 • Netværksdannelse med de øvrige sygehuse, regioner og andre interessenter, herunder civilsamfundet.
 • Kompetenceudvikling af kliniske medarbejdere i regionen.
 • Formidling af viden til kommuner, uddannelsessteder og andre interessenter.
 • Referencepunkt for psykiatrisygehusets pårørende- og forældrepeers.
 • Udviklingen af CEPI sker i et samarbejde med en styregruppe med repræsentanter fra både de somatiske sygehuse og psykiatrisygehuset. I styregruppen deltager der også patient- og pårørenderepræsentanter.

Der etableres desuden et Advisory Board, som skal understøtte centerets profil med henblik på inddragelse af nyeste viden nationalt og internationalt – herunder opbygning af forskningsfællesskaber på tværs af både organisationer og landegrænser.

Center for Pårørendeinddragelse - CEPI

Lille Grundet Hulvej 7, Bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:
Telefontid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 9:30–14:30
Torsdag kl. 13:30–17:30

Parkering ved Administration, direktion, PsykInfo og CEPI i Vejle

Eksterne gæster, f.eks. samarbejdspartnere og håndværkere (dvs. uden ansættelsesforhold i Region Syddanmark) må ved parkering under 3 timer benytte alle 3 timers parkeringspladserne med p-skive.

Ved parkering over 3 timer må der kun parkeres på personaleparkeringen:

 • parkeringshusets niv. 0-11 på Lille Grundet Hulvej og
 • venstre side af Lille Grundet Hulvej langs skoven, men først efter gangbroen.

Håndværkere kan få særlig tilladelse til at parkere tættere på bygningen. Kontakt Servicesekretariatet på Sygehus Lillebælt, Vejle.

Parkering over 3 timers skal registreres på p-automaterne (tablet) hos Administrationen eller PsykInfo.

Læs mere og se kort over området på Vejle Sygehus' hjemmeside.

Interne gæster, f.eks. kursister, vikarer, studerende, praktikanter og kollegaer fra andre enheder i regionen må kun parkere på personaleparkeringen:

 • parkeringshusets niv. 0-11 på Lille Grundet Hulvej og
 • venstre side af Lille Grundet Hulvej langs skoven, men først efter gangbroen

Parkering skal registreres på p-automaterne (tablet) hos Administrationen eller PsykInfo.

Læs mere og se kort over området på Vejle Sygehus' hjemmeside.

Kursister og studerende m.fl. der deltager i forløb over 1 måneds varighed kan få udleveret p-kort eller få en parkeringstilladelse.

APPFWU02V