Skip til primært indhold

Etik og psykiatrisk behandling

Klinisk Etisk Komite behandler etiske dilemmaer, hvor der ikke er en klar løsning. Som patient eller pårørende har du også mulighed for at sende et etisk dilemma til Komitéen. Den behandler historier fra virkeligheden, hvor medarbejdere, patienter eller pårørende er stødt på etiske problemer og dilemmaer. De etiske dilemmaer er med til at skabe viden og gøre os bedre til at håndtere svære situationer og valg.

Klinisk Etisk Komites medlemmer

Klinisk Etisk Komite består af:

  • Sundhedsfagligt personale fra forskellige afdelinger og sygehuse i Psykiatrien i Region Syddanmark
  • En præst
  • En pårørende- og patientrepræsentant
  • En filosof

Etisk refleksion skaber læring og øger kvaliteten

Klinisk Etisk Komite behandler etiske dilemmaer, altså sager, hvor der ikke er en klar løsning. Komiteen behandler historier fra virkeligheden, hvor medarbejdere, patienter eller pårørende er stødt på etiske problemer og dilemmaer.

Sagerne bliver beskrevet og udgivet i anonymiseret form på psykiatrisygehusets intranet. Komiteens arbejde er en del af kvalitetsarbejdet i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Læs mere om Klinisk Etisk Komite.

Del din historie med Klinisk Etisk Komite

Dit dilemma kan være med til at gøre os klogere! Derfor kan du som patient eller pårørende også sende din historie til Klinisk Etik Komite.

Kontakt Klinisk Etisk Komite i Region Syddanmark via borger.dk.

Skriv "Klinisk Etisk Komite" i emnefeltet. For at beskytte dine data, er det vigtigt, at du kontakter os gennem digital post ved at følge linket.

Beskriv med 3-5 linjer dit dilemma, f.eks. ved at beskrive flg.:

  • Hvem var til stede?
  • Hvilken beslutning skulle tages?
  • Hvad gjorde den svær?

Efter vi har modtaget din sag, kontakter vi dig hurtigt muligt. Sammen finder vi ud af, om sagen egner sig til Klinisk Etisk Komite.

Dine historier hjælper os med at blive bedre og give andre patienter og pårørende en god behandling.

Kriterierne for at sende en sag til Klinisk Etisk Komite

Kriterierne for at en historie egner sig til Klinisk Etisk Komite er:

  • Det skal være en konkret hændelse. Klinisk Etisk Komite bruger en særlig model til etisk refleksion. Den kræver, at man tager udgangspunkt i en bestemt situation. Derfor skal det være så konkret som muligt.
  • Det skal være et dilemma. Et dilemma er kendetegnet ved, at der ikke er en klar løsning, og man skal vælge mellem to eller flere lige dårlige valgmuligheder.
  • Du skal være så meget ude af situationen, at du kan se sagen fra forskellige perspektiver. Det kan være hårdt at bringe en sag i Klinisk Etisk Komite. En patient har tidligere beskrevet det, som at gå ind med en LEGO-figur, der er samlet på en måde – undervejs i den etiske refleksion, bliver den pillet fra hinanden, og perioden efter bliver den samlet igen på en ny måde.

Nogle sager passer ikke ind i Klinisk Etisk Komite, fordi der er en klar løsning, og det derfor ikke er et dilemma. I så fald vil du blive rådet til at sende en klage.

Du kan læse mere om klagemulighederne under Rettigheder.

Du er altid velkommen til at kontakte Klinisk Etisk Komite, hvis du er i tvivl, om din sag er et dilemma.

Kontakt

Lene Hovedskou

Næstformand for KEK og etisk konsulent

Ansat i Administrationen


24 79 82 32
APPFWU02V