Skip til primært indhold

Psykiatriens Forskningssekretariat

Forskningssekretariatet varetager forskningsstøttefunktionen for Psykiatrien i Region Syddanmark samt Syddansk Universitetshospital. Enhedens kerneopgave er at medvirke til at sikre optimale vilkår for forskningen og facilitere, at målene i strategierne for den psykiatriske forskning kan opnås.

Supportfunktioner til forskere

Forskningssekretariatet yder hjælp til forskere inden for disse områder:

  • Statistik vejledning og rådgivning
  • Rådgivning om og bistand til budgettering af forskningsprojekter forud for ansøgning
  • Vejledning om den økonomiske administration af projekterne
  • Administration af forskningsmidler på forskningskonti
  • Bogføring og økonomiopfølgning
  • Administration af Psykiatriens Forskningsfond
  • Administration af rejse- og internationaliseringspuljer
  • Anmeldelse vedr. opbevaring og behandling af data
  • HR-bistand ved forskningsansættelser.

Support til administration, anmeldelser, HR, økonomi med mere

Psykiatriens Forskningssekretariat

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48

Statistik vejledning og rådgivning

Pia Veldt Larsen

Statistisk konsulent

Økonomi og Planlægning, Administrationen


24 61 23 44
APPFWU02V