Skip til primært indhold

Psykiatriens Forskningssekretariat

Forskningssekretariatet varetager forskningsstøttefunktionen for Psykiatrien i Region Syddanmark samt Syddansk Universitetshospital. Enhedens kerneopgave er at medvirke til at sikre optimale vilkår for forskningen og facilitere, at målene i strategierne for den psykiatriske forskning kan opnås.

Supportfunktioner til forskere

Forskningssekretariatet yder hjælp til forskere inden for disse områder:

  • Statistik vejledning og rådgivning
  • Rådgivning om og bistand til budgettering af forskningsprojekter forud for ansøgning
  • Vejledning om den økonomiske administration af projekterne
  • Administration af forskningsmidler på forskningskonti
  • Bogføring og økonomiopfølgning
  • Administration af Psykiatriens Forskningsfond
  • Administration af rejse- og internationaliseringspuljer
  • Anmeldelse vedr. opbevaring og behandling af data
  • HR-bistand ved forskningsansættelser.

Psykiatriens Forskningssekretariat

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48
APPFWU01V