Skip til primært indhold

Etisk analysemodel

Klinisk Etisk Komite anvender en analysemodel, når de behandler en sag. Her kan du se modellen og danne dig et overblik inden du melder en sag til komitéen.

Klinisk Etisk Komite

Når Klinisk Etisk Komite behandler en sag, anvendes følgende analysemodel:

  • Hvad er det etiske problem?
  • Hvad er fakta i sagen?
  • Hvem er de berørte parter, og hvad er deres synspunkter?
  • Hvilke handlemuligheder er der?
  • Etiske principper, værdier og tidligere erfaringer

Indholdet i den etiske analysemodel bliver uddybet i denne pdf.

APPFWU01V