Skip til primært indhold

Praktisk information

Patienter, pårørende og besøgene kan have brug for praktiske informationer i forbindelse en indlæggelse på et af vores døgnafsnit i almenpsykiatri eller retspsykiatri.

Besøgstider

På almenpsykiatrisk afsnit har vi vejledende besøgstider på hverdage kl. 14:30 - 21:00, weekender kl. 11:00 - 21:00 og i øvrigt efter aftale.

På de retspsykiatriske afsnit har vi ingen faste besøgstider. Besøg skal altid aftales med personalet.

Børn på besøg

Børn er velkomne, men en psykiatrisk afdeling kan være et uvant sted, og besøg af børn skal aftales specielt og tilrettelægges med kontaktperson.

Værdigenstande

Vi anbefaler, at patienter ikke medbringer større pengebeløb eller værdigenstande under indlæggelse. Personalet kan opbevare pengebeløb op til 600 kr. i afsnittet for patienten. Ved behov, især på de retspsykiatriske døgnafsnit, kan der oprettes en patientkonto til den enkelte patient. Det er muligt at hæve og indsætte beløb på den enkelte patientkonto. Ved særligt behov kan der aftales opbevaring af patientens værdigenstande. Afdelingen erstatter ikke tab eller tyveri af penge og værdigenstande.

Aktiviteter mv.

Der er tilbud om daglig fælles fysisk aktivitet, kostvejledning mv. på afsnittene.

Påklædning

Som hovedregel har patienter eget tøj på under en indlæggelse. Personalet bærer ikke kitler eller uniformer, men tydelige ID-skilte.

Tolkebistand

Der er mulighed for tolkebistand ved behov i forbindelse med behandlingen. Afdelingen arrangerer tolkebistand.

Mobiltelefon

Der er forskellige regler og praksis omkring brug af mobiltelefoner alt afhængig af hvilket afsnit, patienten er indlagt på. Personalet i det enkelte afsnit kan oplyse nærmere om de gældende forhold.

Afdelingen kan ikke dække tyveri eller brugt taletid. Mobiltelefon medbringes på eget ansvar.

Rygning og brug af åben ild

Al rygning foregår udenfor, også e-cigaretter. Af sikkerhedsmæssige årsager er brug af levende lys ikke tilladt. 

Tavshedspligt

Psykiatriens personale arbejder efter Sundhedslovens bestemmelser og har derfor tavshedspligt.

Som hovedregel kan personalet kun videregive oplysninger om en patients tilstand/helbred, hvis patienten har givet sit samtykke til det. Personalet kan altid informere generelt om psykisk sygdom.

APPFWU01V