Skip til primært indhold

Patient- og pårørenderåd

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har et stort ønske om at inddrage patienter og pårørende bedst muligt i den enkelte patients behandling med hjælp fra vores patient- og pårørenderåd.

Formål med patient- og pårørenderådet

At få input til ideer med henblik på at skabe bedre rammer for patienter og pårørende. Rådet skal have en rådgivende rolle for Afdelingsledelsen og medarbejderne på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Rådet beskæftiger sig ikke med specifikke personsager, men kan forholde sig til anonymiserede behandlingsforløb til læringsformål.

Vi forventer, at kunne:

 • Styrke kommunikationen mellem patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Medvirke til nytænkning af løsninger ud fra patientens og de pårørendes perspektiv til hele forløbet.
 • Indgå i partnerskab med afdelingen, for at kunne rådgive om brugerrelaterede spørgsmål.
 • Bidrage med gode ideer, viden, indsigt og forslag fra patienter og pårørendes perspektiv ved udvikling og evaluering af afdelingens aktiviteter.
 • Fokusere på at imødekomme patienters og de pårørendes behov og forventninger

Sammensætning af rådet

Rådet sammensættes af i alt 14 medlemmer:

 • 8 patienter og pårørende, heraf minimum 4 patienter.
 • 1 medlem fra patientorganisationer – patientorganisationen skal repræsentere en bred bruger population. Specifikke patientorganisationer kan inviteres ind i Patient- og pårørenderådet ad hoc.
 • 5 medlemmer fra afdelingspersonalet:
  • Afdelingsledelsen
  • 2 funktionsledere, heraf minimum 1 fra sengeafsnittene
  • Sekretærfunktionen.

Kriterier for rådets medlemmer

 • Generelle positive intentioner og engagement for deltagelse i et råd
 • Tilknytning til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa indenfor en periode på max. 3 år, så vidt muligt repræsentanter fra både døgn- og ambulantafsnit.
 • Ønsker at bidrage til en udvikling af psykiatriens arbejde
 • Rådets medlemmer skal underskrive en erklæring om tavshedspligt og være indforstået med rådets forretningsorden

Mødestruktur

Mødernes struktur:

 • Rådet mødes 2 timer 4 gange årligt
 • Møderne afvikles på baggrund af dagsorden og referater
 • Der udarbejdes et mindre referat efter hvert møde.

Rådets rolle

Patient- og Pårørenderådet har en rådgivende rolle i forhold til Afdelingsledelsen på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og kan udarbejde anbefalinger til dem. Rådet behøver ikke opnå enighed i sine anbefalinger, men kan også fokusere på at beskrive forskellige synspunkter. Rådet får tilbagemeldinger på eventuelle anbefalinger, der er videregivet.

Praktiske oplysninger vedrørende møderne

Der serveres forplejning på møderne. Der ydes refusion for transportudgifter til patienter/pårørende fra hjemadressen efter statens takster.

Afbud

Deltagelse i Patient-og pårørenderådet er frivilligt og det er vigtigt at man som repræsentant er motiveret. Såfremt at den enkelte har behov for en pause, eller for at stoppe i rådet, er det vigtigt at give besked.

Ved afbud sendes mail til formand Nova-Kirstine Hansen eller Line Buch Oertel.

Kontakt Patient- og pårørenderådet

Nova-Kirstine Hansen

Formand for Patient- og pårørenderådet i Aabenraa


31 20 40 55

Line Buch Oertel

Ergoterapeut

Psykiatrisk afdeling Aabenraa


23622620

Kontakt afdelingen

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


99 44 54 00

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8-15:30
Fredag kl. 8-15

Telefontid:
Inden for åbningstiden

APPFWU02V