Skip til primært indhold

Frivillighed i psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark samarbejder med flere frivillige organisationer. De frivillige aktiviteter kan bruges som supplement til den professionelle indsats på afdelingerne.

Supplement til den professionelle indsats

Frivillighed er et værdsat supplement til den professionelle indsats i Psykiatrien i Region Syddanmark. Vi har mange forskellige frivillige samarbejdspartnere, der på hver deres måde er med til at skabe glæde på afdelingerne i regionen.

Pusterum for patienterne

Frivillige tilbud kan ikke erstatte behandlinger, men de kan være med til at give et pusterum for patienterne. Essensen af det frivillige arbejde er nærvær og fællesskab, hvilket er med til at give supplerende støtte under forløbet og mulighed for at fokusere på noget andet end sygdom. 

Frivillighed bygger bro

Indsatsen kan samtidig bygge bro til civilsamfundet og dermed gøre overgangen fra psykiatrien lettere og mere tryg for patienten. Den frivillige indsats understøtter dermed også patientens recoveryproces.

Kontakt

Lotte Slot Jensen

Frivilligkoordinator

Økonomi og Planlægning


23 45 37 57
APPFWU02V