Skip til primært indhold

Model for 3-årig ph.d. med delvis støtte

Modellen beskriver rammerne for 3 årige ph.d.-forløb, som delvist støttes af Psykiatriens Forskningsfond. Der uddeles midler til psykiatriske ph.d.-forløb årligt i forbindelse med uddelingsrunder fra Psykiatriens Forskningsfond.

Formål

Forskningsstrategien skal sikre, at en større del af psykiatrisygehusets ansatte får mulighed for at tage en forskeruddannelse. Ph.d. – forløb genererer ny viden, men også gør den ph.d.-studerende i stand til at læse og oversætte andres forskning. Desuden er det muligt og ønsket, at de psykiatriske medarbejdere, der har erhvervet sig et ph.d.- grad, forsker videre i klinisk og strategisk relevante områder. Fordi forskeruddannet personale er en forudsætning for, at Psykiatriens sundhedsydelser kan udvikles og forbedres konstant, så patienterne tilbydes den bedste og mest effektive behandling, diagnose og forebyggelse.

Ph.d.-forløb - krav, aftaler, vurdering, udbetaling, afrapportering og finansieringsmodel

For at komme i betragtning skal følgende være opfyldt:

 • Ph.d. -projektet skal være fagligt godkendelse på ph.d.-skolen SDU, Det
  Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der skal således foreligge et tilsagn fra SDU om ph.d. - studieplads på SDU, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet eller indskrivningsbrev senest et år efter tilsagnet fra Psykiatriens Forskningsfond. Denne godkendelsesproces kan tage op til 10 uger. Kontakt SDU’ ph.d. - skolen for yderligere oplysninger.
 • Den ph.d.- studerende skal ansøge fonden om midler.
 • Projektet udføres på en af de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark / forskningsenheder eller SDU Ansøgeren er helt eller delvist ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark og/eller projektets hovedvejleder er ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark.
 • Ph.d.-projektet skal omhandle relevante psykiatriske fagområder.
 • Ph.d.–forløb skal indeholde en skitse for planlagte artikler, der skal udgå fra projektet.

Bevillingshaveren er forpligtet til, at:

 • indsende et årligt bidrag til årsberetningen
 • indsende statusrapport og –regnskab
 • formidle og undervise i psykiatrisygehuset som en del af ph.d.-forløbet.

Følgende krav skal være opfyldt, for at ansøgningen kommer i betragtning til støtte fra Psykiatriens Forskningsfond:

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i Forskningsudvalget og derefter i Strategirådet.

Den faglige vurdering af ph.d.-projektansøgningerne foretages i forbindelse med ansøgning om tilsagn og ph.d.-studieplads ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Ikke desto mindre bliver der under prioriteringsprocessen taget højde for psykiatrispecifikke hensyn i forhold til satsningsområder i Psykiatriens forskningsstrategi.

 

 

Udbetalingen af bevillingen kan først ske, når den ph.d.- studerende er indskrevet på Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet dvs. når alle tre år er sikret finansiering. Hvilket skal ske senest et år efter der er opnået tilsagn om støtte fra Psykiatriens Forskningsfond.

For at midlerne kan udbetales, skal der indsendes en kopi af indskrivningsbrevet fra Syddansk Universitet, ph.d.-skolen.

Afrapportering fra ph.d.-projektet sker ved senest 3 måneder efter afslutning at fremsende regnskab og rapport om projektets resultater, forløb og videnskabelige artikler til Psykiatriens Forskningssekretariat

Af publikationer, som udgår fra ph.d.-projektet, skal det fremgå, at Psykiatriens Forskningsfond har støttet projektet.

Psykiatriens Forskningsfond giver bevilling til 1 års VIP-løn, studieafgift samt midler til TAP og drift i det pågældende år af ph.d.-projektet.

Der er følgende muligheder for at søge lønmidler:

 • For klinisk ansatte i Psykiatrisygehuset vil årsværket til ph.d. svare til det lønniveau, den pågældende ansøger vil have fået i sin kliniske stilling.
 • For ikke i forvejen klinisk ansatte i Psykiatrisygehuset vil årsværket til ph.d. svare til det beløb, som gives fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje. Der kan bevilges op til 546.000 kr. per ansøger (2024- pris-, lønreguleret). Estimat for 2025 og 2026 er forholdsvis 578.000 kr. og 596.000 kr.

OBS. Der kan dog maksimalt ansøges om overenskomstmæssig grundløn gældende for ansøgers stilling.

Det er tilladt at bruge finansiering både fra Regionen Syddanmarks ph.d.-pulje og Psykiatriens Forskningsfond til samme ph.d.- projekt.

Ph.d.- projekter kan således finansieres ved fri sammensætning af bevillinger fra følgende:

 • Psykiatriens Forskningsfond (1 års VIP-løn, studieafgift samt midler til TAP og drift i det pågældende år)
 • Stipendium fra SDU (1 års VIP-løn samt studieafgift)
 • Region Syddanmarks ph.d.- pulje (1 års VIP-løn samt studieafgift)
 • Eksterne fonde (alt fra fuld finansiering til alle 3 år op til mindre bevillinger til drift)
 • Underskudsgaranti fra en afdeling, hvis den pågældende afdeling har midler til det

Generelt om finansiering

Hvis der mangler resterende finansiering til at komme i gang med projektet, er det muligt at bruge en underskudsgaranti fra afdelingen, imens der søges om de manglende midler. Dette forudsættes af, at den pågældende afdeling kan afse midler til det. Underskudsgarantien er dog kun gyldig, såfremt den ph.d.- studerende er ansat på afdelingen.

For at komme i betragtning til et fakultetsstipendium på SDU, skal særlige krav opfyldes. Kontakt SDU for detaljer.

Antallet af ansøgere, der tildeles et SDU - fakultetsstipendium, afhænger af ansøgningsfeltet og af størrelsen af kvoten af SDU – fakultetsstipendier, som SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, aktuelt har til rådighed. Derfor giver det god mening at søge midler både hos SDU og den regionale Ph.d.- pulje, da muligheden for at opnå én af delene er højere.

"The Graduate School of Health Sciences" på SDUs hjemmeside

Region Syddanmarks Ph.d. pulje på Region Syddanmarks hjemmeside

Ansøgningsfrister

Der kan ansøges om midler i forbindelse med årlige uddelingsrunder fra Psykiatriens Forskningsfond.

Læs mere om at søge midler til forskningsprojekt

Søg midler til forskningsprojekt

Kontakt

Ewa Lizis-Younes

Specialkonsulent - Udviklingsplan og Psykiatriens forskningsdag

Økonomi og Planlægning, Administrationen


APPFWU01V