Skip til primært indhold

Uddannelse

Psykiatrisk Afdeling Vejles uddannelsesforpligtigelse rummer uddannelsestilbud til uddannelsessøgende på tværs af professioner.

Ambulancebehandlerelever

Afdelingen modtager ambulancebehandlerelever i oplæringsperiode 5 i et 2 ugers forløb.

Hovedforløbet afvikles i Psykiatrisk akutmodtagelse PAM. Desuden afvikles 2 dages besøg i Den Mobile skadestue (udekørende funktion) samt 2 dage i Dobbeltdiagnoseafsnit 05 (døgnpsykiatri).

Kontakt

Susanne Vakker Maass

Uddannelseskoordinator

Psykiatrisk Afdeling Vejle


99 44 75 22

Ergoterapeutstuderende

Afdelingen modtager ergoterapeutstuderende på 1., 2., 4., 5. og 6. semester. Som studerende har du stamafsnit på afsnit 02/03, men du kan også have din gang på de øvrige afsnit og specialer med følgeskab af terapeuterne på de respektive afsnit. Du deltager i det tværfaglige læringsmiljø sammen med afdelingens øvrige studerende, og vi har fokus på semestrets læringsudbytte samt daglig refleksion og vejledning.

Kontakt

Emma Held Hjorth

Klinisk vejleder

Psykiatrisk Afdeling Vejle


24 65 15 16

Farmacistuderende

Vi modtager farmacistuderende i 1 uges klinik, hvor du vil lære arbejdsopgaverne i psykiatrien at kende samt træne at lave medicingennemgange på indlagte patienter.

Kontakt

Medicinstuderende

Vi modtager medicinstuderende i klinik på 8. og 10. semester i 2 ugers forløb. Du kan desuden få mulighed for et længere ophold i forbindelse med udarbejdelse af en forskningsopgave. De 2 uger er som udgangspunkt planlagt med en uge i Psykiatrisk Akutmodtagelse, PAM og 1 uge på afsnit. Du deltager også i ECT-behandling og 1 aftenvagt samt i afdelingens undervisning og supervision.

Kontakt

Psykologpraktikanter

Afdelingen modtager psykologpraktikanter på 8. eller 9. semester af uddannelsen. Praktikanterne er BA i psykologi, og vil efter praktikken oftest kun mangle at skrive speciale.

Praktikforløbet varer 10-11 måneder, og afvikles i Lokalpsykiatrierne, med mulighed for besøg i døgnafsnit.

Psykologpraktikanter tilknyttes en praktikvejleder, som er uddannet psykolog.

Psykologpraktikanter får under praktikforløbet praktiksamtaler og regelmæssig supervision, og deltager i afdelingens undervisning.

Kontakt

Kirsten Skriver

Uddannelseskoordinator for psykologer

Psykiatrisk Afdeling Vejle


20 41 20 69

Social- og sundhedsassistentelever

Afdelingen modtager ssa-elever i Oplæringsforløb 2, der er et ca. 16 ugers forløb, der afvikles i et døgnafsnit. Inden forløbet afvikles 2 dages foroplæring ca. 4 uger før forløbsstart.

Afdelingens læringsmiljø lægger vægt på refleksion. Der tilbydes såvel monofaglige som tværprofessionelle undervisnings- og refleksionstiltag.

Alle ssa-elever tildeles en Oplæringsvejleder

Kontakt

Susanne Vakker Maass

Uddannelseskoordinator

Psykiatrisk Afdeling Vejle


99 44 75 22

Socialrådgiverstuderende

Afdelingen modtager socialrådgiverstuderende i deres 4. semester. Den studerende skal være fyldt 25 år, dette da det vurderes at være behov for en vis grad af modenhed og psykisk robusthed, da det i løbet af praktikken forventes at den studerende kan tage opgaver på egen hånd.

Der er tale om en praktik af 5 måneders varighed, hvor selvstændighed i opgaveløsningen langsomt øges. Den studerende bliver tilknyttet én vejleder blandt socialrådgiverne, men skal forvente undervejs i praktikken at få opgaver på andre afsnit end hos vejleder. Ligeledes kan der være tale om nogle ugers ophold hos socialrådgiverkollega i Lokalpsykiatrien i Kolding. Der ydes løbende socialfaglig vejledning ved den tilknyttede vejleder.

Der lægges vægt på udvikling af de socialfaglige kompetencer og anvende disse i tværfaglige sammenhænge. Der tilbydes endvidere tværfaglig undervisning og refleksionstiltag for studerende i afdelingen.

Kontakt

Bente Heidi Nielsen

Fagkoordinator

Psykiatrisk Afdeling Vejle


21 29 55 68

Sundhedsadministrativ koordinator-studerende - SAK

Afdelingen modtager studerende til sundhedsadministrativ koordinator to gange årligt; Første praktik i første semester med en varighed på ni uger. Anden praktik i fjerde semester med en varighed på seks måneder.

Praktikken kan foregå på det psykiatriske hospital og/eller i en af vores tre lokalpsykiatrier.

Afdelingen har tre praktikvejledere i hhv. Lokalpsykiatri Vejle, Fredericia og Kolding samt en praktikkoordinator.

Kontakt

Karina Arneborg Olesen

Faglig koordinator og praktikkoordinator

Psykiatrisk Afdeling Vejle


99 44 75 72

Sygeplejestuderende

Afdelingen modtager sygeplejestuderende i klinik på 3. & 4. semester (7-8 ugers forløb), der afvikles i døgn- eller lokalpsykiatrier og 6. semesterforløb (del 2) i 10 ugers forløb, der afvikles i døgnafsnit.

Det er muligt at søge valgfagsforløb på 7. semester (6 ugers forløb i døgnafsnit) og tilknytning til praksis i forbindelse med udarbejdelse af BA-projekter på 7. semester.

Afdelingens læringsmiljø lægger vægt på refleksion. Der tilbydes såvel monofaglige som tværprofessionelle undervisnings- og refleksionstiltag.

Alle studerende tilknyttes en klinisk vejleder.

Se video om at være sygeplejestuderende på Psykiatrisk Afdeling Vejle

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Kontakt

Susanne Vakker Maass

Uddannelseskoordinator

Psykiatrisk Afdeling Vejle


99 44 75 22
APPFWU02V