Skip til primært indhold

Introduktion til nye frivillige

Bliv klædt på til at være frivillig i Psykiatrien i Region Syddanmark. Få videointroduktion til hygiejneretningslinjer, arbejdsmiljø og forsikring, brand og evakuering samt demens.

Velkommen som frivillig i psykiatrien

Frivillighedskoordinator Lotte Slot Jensen byder dig velkommen som frivillig i Region Syddanmark. I videoen kan du høre mere om, hvad vi forventer af dig som frivillig, og hvad du kan forvente af os.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Hygiejneretningslinjer introduktion

Hygiejnesygeplejerske Trine Ledergaard introducerer dig til, hvordan du afbryder smitteveje og dermed forebygger smitte. Det er vigtigt, at du ser denne video, inden du starter som frivillig i Region Syddanmark.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Arbejdsmiljø og forsikring introduktion

Arbejdsmiljøkoordinator Camilla Skou Pedersen introducerer dig kort til arbejdsmiljø og forsikring. Din forsikring og ansvaret for at sikre dit arbejdsmiljø afhænger af, om du er foreningsfrivillig eller solofrivillig.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Brand og evakuering introduktion

Arbejdsmiljøkoordinator Camilla Skou Pedersen giver en kort introduktion til, hvordan du skal forholde dig, hvis der opstår brand på din afdeling.

I regionen håndteres brand ud fra 4 varslingsprincipper, som er:

  • red
  • sluk
  • begræns
  • alarmer

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Demens

Demenskonsulent Mette Friis fortæller om demens og klæder dig på til, hvordan du som frivillig håndterer mødet med en patient, der har demens eller er kognitivt svækket.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Kontakt

Lotte Slot Jensen

Frivilligkoordinator

Økonomi og Planlægning


23 45 37 57
APPFWU01V