Skip til primært indhold

Patient- og pårørenderåd

Psykiatrisk Afdeling Middelfart har et stort ønske om at inddrage patienter og pårørende bedst muligt i den enkelte patients behandling med hjælp fra vores patient- og pårørenderåd.

Formålet med rådet

Rådets overordnede formål er at facilitere inddragelse af patienter, pårørende og repræsentanter i afdelingens strategiske beslutninger og udviklingsprocesser.

Specifikke formål omfatter:

  • Skabe en platform for dialog, hvor patienter, pårørende og medarbejdere kan udveksle erfaringer, ideer og perspektiver.
  • Fungere som et rådgivende organ, der kan tilbyde konstruktive input, anbefalinger og sparring til afdelingsledelsen vedrørende tiltag, forbedringer og nye initiativer.
  • Udarbejde høringssvar, diskutere relevante emner i forhold til hverdagen på afsnittet.
  • Bidrage til at styrke samarbejdet mellem afdelingen, patienter, pårørende og med fokus på for at forbedre kerneydelserne.

Sammensætning af rådet

Rådet består af følgende medlemmer:

Formand: Chefsygeplejerske
Næstformand: Vælges ved det første møde hvert år og er gældende for et år af gangen.
Medarbejderrepræsentanter: En læge og en sygeplejerske, peermedarbejder, pårørendepeer
3 patientrepræsentanter, hvoraf 1 tilstræbes af være fra almenpsykiatrien
2 pårørenderepræsentanter, hvoraf 1 tilstræbes at være fra almenpsykiatrien

Mødestruktur

Rådet mødes 2 timer 4 gange årligt.

Der udarbejdes referat ved hvert møde.

Kontakt

Rikke Andreassen

Pårørendepeer


21 39 26 34
APPFWU02V