Skip til primært indhold

Fremskudt funktion for praktiserende læger - Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg og Ærø

Fremskudt funktion er et tilbud til børn og unge i mistrivsel med lettere psykiatriske problemstillinger. Formålet med indsatsen er, at den igangsættes hurtigt, så barnet eller den unge kan bevare en normal hverdag. Fremskudt funktion er et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og 20 syddanske kommuner.

Målgruppe for Fremskudt funktion

Målgruppen er børn og unge fra 6 - 17 år, som er i mistrivsel.
Det kan f.eks. være hvis:

  • barnet eller den unge ikke kommer i skole
  • har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
  • har et begyndende svært forhold til mad
  • har svært ved at holde opmærksomhed
  • barnet eller den unge er trist og ængstelig

Børn og unge som modtager behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien er ikke en del af målgruppen for tilbuddet. 

Indsatsen i Fremskudt funktion

Fremskudt funktion består af fire dele:

  • sparringsteammøder
  • direkte indsatser
  • rådgivning og sparring til fagpersoner
  • samarbejde med frivillige organisationer

Sparringsteammøder

Som praktiserende læge kan du kontakte Fremskudt funktion, når du møder et barn i mistrivsel og hvor du vurderer, at der er behov for enten en kommunal indsats, eller hvor der er lettere psykiatriske problemstillinger, som ikke kræver en henvisning til psykiatrien.

På sparringsteammøder i Fremskudt funktion deltager fagfolk fra psykiatrien og fra kommunen f.eks. PPR-psykologer, sagsbehandler og skoleleder og barnets forældre.

På mødet drøftes barnet eller familiens problemstillinger og der aftales en plan for, hvordan familien kan få hjælp eller støtte. Alle sager drøftes efter aftale med forældrene. Når du indsender en sag til drøftelse, har du mulighed for selv at deltage på mødet enten fysisk eller via video. 

For at indstille en sag til Fremskudt Funktion kan du kontakte en regional medarbejder fra Børne- og ungdomspsykiatrien, som kan bringe sagen med på et sparringsteammøde.

Kontaktoplysninger til Fremskudt funktion for praktiserende læger

Hanne Holm

Socialrådgiver

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


40 19 80 78

Kasper Vinther Schytte

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


23 20 96 47

Tina Andersen

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


40 17 73 11
APPFWU01V