Skip til primært indhold

E-cigaretter og CYP1A2

Rygeophør eller skift til anden nikotin-kilde vil influere på metaboliseringen af lægemidler som nedbrydes via CYP1A2. Særligt patienter i clozapinbehandling er vigtige at være opmærksomme på når deres rygevaner ændrer sig.

Ændrede serumkoncentrationer ved "afbrændingstobak" (cigaret, pibe, cigar)

Røg, nærmere betegnet de polyaromatiske carbonhydrider i tobaksrøg, fører til at P450-enzymet, CYP1A2's, kapacitet øges. Dette betyder at metaboliseringen af lægemidler som omdannes ad denne vej, vil foregå hurtigere, hvis patienten ryger. Omvendt hvis en patient ophører med "afbrændingstobak", betyder det, at enzymets kapacitet normaliseres og hvis dosis af fx. clozapin forbliver uændret kan det føre til øgede plasmakoncentrationer og risiko for overdosering, pga. den langsommere omdannelse.

Rygende cigaret i hånd

Induktion af CYP1A2

CYP1A2 er maksimalt induceret ved rygning af 5-10 cigaretter dagligt. Ved rygning herudover ændres plasmakoncentrationerne af lægemidlerne derfor ikke yderligere. Med andre ord gør det ingen forskel på enzymkapaciteten om patienten ryger 7 eller 40 cigaretter dagligt.

Antal cigaretter dagligt

Såfremt en patient reducerer sine rygevaner til under 5-10 cigaretter daglig, kan det medføre behov for dosisjustering. Dette gælder OGSÅ hvis patienten overgår til anden nikotinkilde som ikke antændes og hermed indtages via røgen fx nikotinsubstitution (bl.a. tyggegummi og plastre). Dette skyldes at nikotin i sig selv IKKE påvirker CYP1A2. I denne henseende er alt andet end "afbrændingstobak" altså sammenligneligt, og skift til e-cigaretter kræver samme handling som ved nikotinsubstitutionsmidler/rygeophør.

APPFWU01V