Skip til primært indhold

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistenter i psykiatrien er med til at varetage den daglige pleje og omsorg i behandlingen af patienterne. Opgaverne er helt grundlæggende og centrale i forbindelse med behandlingsindsatsen.

”For social- og sundhedsassistenter er psykiatrien et spændende felt, hvor man skal kunne tænke og navigere hurtigt for
at tilpasse sig den aktuelle situation, der hele tiden skifter hos patienterne. Alle vagter er forskellige.”

                                                                            Social- og sundhedsassistent i psykiatrien


Social- og sundhedsassistentens arbejde i psykiatrien

Social- og sundhedsassistentens rolle på et psykiatrisk afsnit består i at opbygge tillidsfulde relationer med de af samfundets borgere, der er i deres mest sårbare perioder i livet.

Dit helhedsorienterede perspektiv på patienten gør også, at du kan understøtte behandlingen, patienten og det kollegiale samarbejde med et somatisk og et kommunalt blik.

Kerneopgaver som social- og sundhedsassistent i psykiatrien

Social- og sundhedsassistenter med dansk autorisation har mulighed for at arbejde med den patientgruppe, som de brænder mest for. For eksempel med:

 • Børn og unge
 • Voksne
 • Ældre

Arbejdsdage kan eksempelvis indeholde:

 • Sygepleje af grundlæggende behov, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sygepleje med særlig fokus på aktivitet
 • Forebyggelse af tvang, herunder konflikthåndtering og deeskalering
 • Rehabilitering
 • Undervisning og vejledning
 • Administrative opgaver

Uddannelse som social- og sundhedsassistent i psykiatrien

Når du er uddannet social- og sundhedsassistent og har opnået dansk autorisation, kan du få en stilling i Psykiatrien. Når du først er her, har du rig mulighed for at videreuddanne dig ud fra dine karrieredrømme og interesser.

Efter- og videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter i psykiatrien

Psykiatrisk efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter

Psykiatrisk efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter er et selvstændigt uddannelsesforløb med både teoretisk undervisning og klinisk praktik. Forløbet styrker og videreudvikler medarbejderens kompetencer til at yde omsorg, observere, reflektere og videregive relevante informationer med udgangspunkt i patientens og pårørendes ønsker og behov. Uddannelsen er udbudt i et samarbejde mellem psykiatrien og de 4 SOSU-skoler i Region Syddanmark.

Forløbet er på sammenlagt 30 dage med følgende temaer:

 • Klinisk psykiatrisk praksis (15 dg)
 • Arbejdet med recovery i psykiatrien (10 dg)
 • Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet (5 dg)

Psykiatrisk suppleringsuddannelse

Du kan også vælge at tage en psykiatrisk suppleringsuddannelse, som gør dig kompetent til at håndtere det psykiatriske speciale.

Du kan læse mere om den psykiatriske suppleringsuddannelse på UddannelsesGuiden.

Oplæringsvejlederuddannelser

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har udviklet en række målrettede oplæringsvejlederuddannelser bestående af et basismodul (grunduddannelse), en overbygningsuddannelse samt selvstændige specialmoduler.

Du kan læse mere om oplæringsvejlederuddannelser på Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelsers (SEVU) hjemmeside.

AMU-uddannelser

AMU-uddannelser er korte og billige kurser, som udbydes på social- og sundhedsskolerne.

Karrieremuligheder for social- og sundhedsassistenter i psykiatrien

Du kan vælge at arbejde som social- og sundhedsassistent og dygtiggøre dig inden for dit fag. Du kan tale med din leder om en karriere inden for psykiatrien, hvor der er et væld af muligheder:

 • Praktikvejleder
 • Oplæringsvejleder
 • Sygeplejerske
 • Leder
APPFWU01V