Skip til primært indhold

Patient- og pårørenderåd

Psykiatrisk Afdeling Odense har et stort ønske om at inddrage patienter og pårørende bedst muligt i den enkelte patients behandling med hjælp fra vores patient- og pårørenderåd.

Inddragelse af patienter og pårørende

Vi ønsker at gøre brug af patienters og pårørendes viden i forhold til udviklingen af tiltag i afdelingen.

I forhold til den rehabiliterende tankegang er det væsentligt at tage udgangspunkt i patientens helhedssituation, hvorfor det er en forudsætning at inddrage patienter og pårørende i behandlingen for at kunne gøre dette bedst muligt. Afdelingen tager udgangspunkt i Psykiatrien i Region Syddanmarks overordnede ”Patient- og pårørendepolitik”.

Optagelse i rådet, samt forslag og idéer

Du er velkommen til at sende forslag og idéer til vores Patient- og pårørenderåd. Vi behandler tilsendte idéer og forslag på møderne. Vi behandler dog ikke personsager i rådet.

Er du interesseret i at blive optaget i patient- og pårørenderådet i Odense, skal du sende en mail gennem sikker post på borger.dk. Benyt linket herunder.

APPFWU02V