Skip til primært indhold

PSP samarbejdet

Siden december 2009 har politiet, Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og Psykiatrien i Region Syddanmark arbejdet tæt sammen om at hjælpe udsatte borgere med misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller sociale problemer.

Samarbejde

Denne gruppe af borgere har hidtil risikeret at lande i en gråzone uden tilstrækkelig hjælp og støtte, fordi de ikke entydigt hører til i psykiatriens, socialforvaltningernes eller politiets regi. Når en borger har brug for hjælp kan parterne i PSP-samarbejdet yde en hurtig, effektiv og koordineret indsats og dermed forebygge, at udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd.

Ændring af retsplejeloven

Det er en ændring af retsplejeloven, der gør det nye samarbejde muligt. Ændringen betyder, at alle politikredse i Danmark skal etablere samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - det såkaldte PSP-samarbejde. Inden for rammerne af samarbejdet må myndighederne udveksle oplysninger.

APPFWU02V