Skip til primært indhold

Mobil skadestue for voksne med henvisning fra fagpersoner

Voksne borgere 18+ kan, uanset psykiatrisk diagnose, modtage hurtig bistand pr. telefon, video eller planlagt samtale eller hjemmebesøg. Det gælder for såvel kendte som ukendte patienter. Mobil skadestue kan være hensigtsmæssig, hvis patienten helst skal vurderes i hjemmet. Ved henvisning til mobil skadestue tilbydes patienten kontakt indenfor 24 timer, uanset om henvendelsen drejer sig om den akutte fase eller som opfølgning på indlæggelse. Kontakten foregår i tidsrummet kl. 13-21.

Henvisning fra fagpersoner

Henvisning til den mobile skadestue kan ske fra:

  • Sengeafsnit, hvor patienten har været indlagt, med henblik på opfølgning
  • Praktiserende læge
  • Vagtlæge
  • Bosteder

Udegående behandling og opfølgning

Den mobile skadestue yder hurtig, psykiatrisk hjælp til voksne borgere i Region Syddanmark med henblik på at skabe større tryghed i den akutte indsats og forkorte eller helt undgå indlæggelse eller genindlæggelse.

Hjælpen kan foregå pr.:

  • Telefon
  • Video
  • Planlagt hjemmebesøg hos en patient 

Kontakt inden for 24 timer

Ved henvisning til mobil skadestue tilbydes patienten kontakt inden for 24 timer. Tilbuddet er derfor egnet til sub-akutte patienter eller som opfølgning på indlæggelse. Kontakten foregår i tidsrummet kl. 13.00 - 21.00 på alle dage.

APPFWU01V