Skip til primært indhold

Uddannelse

Psykiatrisk Afdeling Odense er en universitetsafdeling med en stor undervisningsforpligtigelse. Der er uddannelsestilbud til ansatte, studerende og uddannelsessøgende.

Studerende

  • Lægestuderende i klinikophold
  • Psykologpraktikanter
  • Sygeplejestuderende
  • Social- og sundhedsassistentelever
  • Ergoterapeutstuderende
  • Socialrådgiverstuderende
  • Lægesekretærelever

Desuden har vi ambulanceassistentelever, politistuderende, redderelever og fysioterapistuderende i korte forløb.

Lægestuderende

Lægestuderende er i afdelingen i 14 dages klinikophold, hvor de er tilknyttet et afsnit og deltager i vagterne. Udover klinikopholdet gennemfører afdelingen undervisning i psykiatri.

Psykologpraktikanter

Psykologpraktikanter er i afdelingen i et årsforløb, hvor de er tilknyttet et team 2-3 dage om ugen, og de øvrige dage bruges på studiet.

Sygeplejestuderende

Afdelingen varetager klinisk undervisning af sygeplejestuderende fra University College Lillebælt Odense på modul 8, 11, 12 og 3. semester på den nye uddannelse (10-12 ugers klinikophold). Herudover 6. semesterstuderende (22 ugers klinikophold).

Social- og sundhedsassistentelever

Afdelingen varetager klinisk undervisning af social- og sundhedsassistentelever fra Social- og Sundhedsskolen Fyn i 1., 2. og 3. praktikperiode (14 ugers klinikophold).

Ergoterapeutstuderende

Afdelingen varetager klinisk undervisning af ergoterapeutstuderende på modul 1 (1 uges klinikophold), 6 (8 ugers klinikophold), 9 (10 ugers klinikophold) og 12 (5 ugers klinikophold).

Socialrådgiverstuderende

Afdelingen varetager klinisk undervisning, hvor de studerende er i afdelingen i 5 måneder.

Lægesekretærelever

Afdelingen har kontinuerligt 2 elever i praktik i 6 måneder Det er 1. og 2. års elever, som introduceres til administrativt arbejde, stationære afsnit og ambulatorier.

Videre- og efteruddannelse

Lægelig videreuddannelse

Alle læger skal i deres uddannelse til speciallæge i psykiatri være ansat mindst 1 år på en universitetsafdeling, hvilket i Region Syddanmark er Psykiatrisk Afdeling i Odense.

Afdelingen har ansat læger i klinisk basis uddannelse, introduktionsstilling og hoveduddannelsesstilling.

Lægerne skal i deres uddannelse have godkendt adskillige kompetencer, disse skal godkendes af speciallægerne på afdelingen. Alle læger i uddannelse har en vejleder (overlægen i det team/afsnit, de er tilknyttet).

De uddannelsessøgende læger deltager i mange obligatoriske kurser i løbet af deres uddannelse. Forskningsafdelingen tilbyder lægerne at deltage i forskningsmøder.

Specialpsykologuddannelse

De specialpsykologstuderende skal i deres uddannelse have godkendt mange kompetencer af andre specialpsykologer/erfarne psykologer, og de uddannelsessøgende deltager i mange obligatoriske kurser.

Der er i afdelingen ansat en uddannelsesansvarlig specialpsykolog.

Specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Afdelingen har studerende på specialuddannelsen.

Psykiatrisk efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter

Afdelingen har studerende på uddannelsen.

Udviklingsstrategi for sygeplejen

Udviklingsstrategien skal medvirke til en synliggørelse og styrkelse af den kliniske praksis samt de ønsker og mål, der er for sygeplejen i afdelingen.

APPFWU02V