Skip til primært indhold

Mobilteam til børn og unge

Børn og unge under 18 år med psykiatriske problemstillinger har mulighed for at få besøg af et psykiatrisk mobilteam på bosted eller i eget hjem, hvor der er fokus på, at den unge opsøger og følger sin behandling samt at understøtte medarbejdernes forebyggende arbejde på bosteder. Formålet er at forkorte eller helt at undgå gen-/indlæggelser, samt at patienter og pårørende opnår større tryghed.

Information om Mobilteam

Mobilteams er tilknyttet de børne- og ungdomspsykiatriske sengeafsnit i hhv. Odense og Aabenraa, hvorfra de kører ud til i forvejen kendte patienter.

Derudover følger mobilteamet op på børn og unge indenfor 2 dage efter udskrivelse fra psykiatrisygehuset, for at understøtte overgangen fra indlæggelse og videre i hverdagen med skole, uddannelse og venner.

Mobilteamet indgår samarbejdsaftaler med bosteder, hvor de konkrete indsatser specificeres. Teamet er tilgængelig fra kl. 8.00 - 21.00 i hverdagene og fra kl. 13.00 - 21.00 i weekender. Teamet er ikke tilgængelig på helligdage.

Patienter visiteres til mobilteamet, enten når de er indlagt i døgnafsnittene, har et forløb i ambulatorierne eller via samarbejdsparter i kommunalt regi.

APPFWU02V