Skip til primært indhold

Øget svedtendens ved behandling med antidepressiva

Hyperhidrose ved SSRI og SNRI behandling

Bivirkning - øget svedtendens

For de rekommanderede SSRI og SNRI er øget perspiration/svedtendens/hyperhidrose beskrevet som en almindelig bivirkning hos 1-10% (sertralin, escitalopram, duloxetin, vortioxetin) eller meget almindelig, >10 % (citalopram og venlafaxin). For TCA er svedtendens ligeledes beskrevet som en meget almindelig bivirkning (>10 %) [1,2]. Bivirkningen kan forekomme hos 10 % af dem, som er i SSRI-behandling og hos 5-20% af de patienter, som er i SNRI-behandling [3].

Bivirkningen forekommer ofte efter flere ugers behandling [4] og der er tilsyneladende ikke tale om en dosisafhængig bivirkning [3].

I forhold til hyperhidrose fremgår det af en artikel at ca. 2% stopper behandlingen pga. øget svedtendens. Det er desuden en bivirkning, som er vedvarende, men som ophører ved endt behandling [3].

For agomelatin er bivirkningen nævnt som ikke almindelig forekommende (0,1-1%), og i produktresuméet for mirtazapin og mianserin er øget svedtendens og lignende ikke anført [2].

Årsag til øget svedtendens

Årsagen er ikke fuldt ud klarlagt, men bivirkningen synes at hænge sammen med serotonins påvirkning på termoregulatoriske mekanismer. En påvirkning som også er gældende ved serotonergt syndrom hvor patienten bl.a. præsenteres med diaforese og hypertermi [3].

Påvirkning på svedkirtlerne fra det perifære nervesystem via adrenerg transmission af noradrenalin, acetylcholin og dopamin kan også være medvirkende til en dysreguleret svedafgivelse [3].

Afhjælpning af problemet

Da der er risiko for hyperhidrose ved stort set alle serotonergt virkende præparater, kan det være svært at finde et egnet alternativt præparat.

Ser man på hyppigheden af svedtendens som anført på promedicin, kan der muligvis være rationale i at skifte fra en behandling med citalopram til anden SSRI, og det samme gør sig gældende fra venlafaxin til duloxetin eller anden behandling. Andre kilder derimod skriver, at sertralin i højere grad end andre SSRI er forbundet med større øget svedtendens pga. dennes større affinitet til dopamin-transporteren, og dette peger derfor så i retning af, at skift til anden SSRI fra sertralin muligvis kan afhjælpe problemet [3].

Det er også beskrevet, at TCA og venlafaxin har en højere frekvens af problemer med svedtendens end SSRI-behandling [4].

Skift til anden behandling end SSRI/SNRI kan i nogle tilfælde være en løsning. For agomelatin og mirtazapin er øget svedtendens tilsyneladende mindre  hyppig end ved SSRI og SNRI behandling. Endvidere har agomelatin og mirtazapin om andre virkningsmekanismer, hvorfor disse præparater kunne overvejes. Her er der dog også forbehold, for agomelatins har risiko for leverpåvirkning, og mirtazapin kan i nogle tilfælde synes uhensigtsmæssig grundet risiko for vægtøgning.

Hvis der er tale om en patient med generaliseret angst, kunne pregabalin vælges, da øget svedtendens er en ikke almindelig forekommende bivirkning. Dog har pregabalin andre betydende bivirkninger, som bl.a. betyder, at pregabalin er markeret med en rød advarselstrekant.

Øget svedtendens kan også være et seponeringssymptom, hvorfor det kan være relevant også at afklare patientens medicinadhærence.

Non-farmakologisk behandling er også en mulighed især ved lokaliseret hyperhidrose. Nogle patienten kan opnå mindsket svedafsondring med antiperspiranter som kan købes som fx cremer på apoteket. Hos patienter hvor der i højere grad er tale om generaliseret hyperhidrose kan evt. tillægsbehandling med a-adrenerg blokker eller antikolinergika bedre symptomerne [5]. I Danmark er der tale om præparaterne terazodin, clonidin og oxybutynin hvor anvendelse af disse ved øget svedtendens vil være off-label [1]. Disse behandlinger vil være reserveret til de sværere tilfælde, hvor behandlingsmulighederne er udtømte og endvidere er det behandlinger som bør varetages i regi af dermatologisk speciale.

Kilder:

1. Pro.medicin
2. Produktresuméer
3. Meta-analysis: Risk of hyperhidrosis with second-generation antidepressants. Beyer, C. et al. Depression Anxiety. 2017;34:1134-46
4. Uptodate
5. Managing the Side Effects of Psychotropic Medication. Goldberg JF., Ernst CL. 2nd edition 2019

APPFWU02V