Skip til primært indhold

Tværgående samarbejde som karrierevej

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er afgørende for at øge lighed i sundhed og forebygge tvang i psykiatrien. Bliv koordinator og vær med til at sikre en god og sammenhængende behandling for patienten.

Øg lighed i sundhed ved at sikre sammenhængende patientforløb

Du kan bidrage til at skabe sammenhængende patientforløb. I psykiatrien har sammenhængende forløb stor værdi, fordi det bidrager til at øge lighed i sundhed, forebygge tvang og genindlæggelser. Der er flere muligheder for at arbejde med koordination og samarbejde med mange samarbejdspartnere. I psykiatrisygehuset kan du have en intern, koordinerende rolle, som sikrer gode overgange for patienten mellem forskellige specialer og afdelinger.

Vær med til at skabe det nære sundhedsvæsen

Du kan som sygeplejerske være medvirkende til at patienten oplever tydelig sammenhæng i sit forløb gennem samarbejde med patienten i centrum og dermed er med til at skabe "det nære og sammenhængende sundhedsvæsen". Vi har brug for dedikerede kræfter til at skabe gode overgange for patienter på tværs af sygehuse, praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud.

Arbejdsopgaver inden for tværgående samarbejde

Eksempler på opgaver:

  • Sikring af et sammenhængende forløb for patienten
  • Samarbejde med andre sygehuse, praktiserende læger og kommunale sundhedstilbud
  • Forebyggelseskoordinering
  • Forløbskoordinering
  • Udskrivningskoordinering.

Video om udskrivningskoordinator Torben Schjoldager

Videoen varer 1:57 minutter.

Der kan være mange forskellige parter involveret i et helt almindeligt patientforløb, og en patient kan komme i kontakt med 5-7 sektorer undervejs. Sygeplejerske Torben Schjoldager hjælper som udskrivningskoordinator patienterne med at navigere i forløb med forskellige tilbud og kontakt med forskellige mennesker. Torben faciliterer netværksmøder og understøtter lægens arbejde i med udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. I sit job oplever Torben at kunne hjælpe patienterne i gennem deres rejse i psykiatrien.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V